Senterpartiet tar grep om Nord-Norge

leder

Det er ikke bare på landsbaiss — og i Folkebladets lokale måling for nye Senja kommune — at Senterpartiet framstår som vinneren. Partiet er i ferd med å ta grep om Nord-Norge.

Det skjer i skyggen av den høgmælte og opphissede maktkampen i Arbeiderpartiet i Finnmark — som selvsagt også rammer Ap i Troms. Senterpartiet i nord har finsnekret både slagplan og navneliste til fylkestingsvalget. Og strategien er like enkel som den er effektiv, enten det handler om rikspolitikk, fylkespolitikk eller lokalpolitikk: – Nei til forandringer!

Stortingsvalget ga naturligvis mersmak for Sp. Partiet som normalt ville brukt energien på å flykte fra sperregrensa, kan nå speide videre oppover på prosentskalaen — og mest sannsynlig stjele stemmer i hopetall, i fylkespolitikken først og fremst fra et skadeskutt Troms og Finnmark Ap. Det er ikke rart det var god stemning under sist helgs nominasjonsmøte i Tromsø.

Vinneroppskriften er og har vært en krystallklar holdning til reformene, enten de påføres med tvang eller gjennom demokratiske vedtak. Partiet bruker omtrent likelydende fy-argumenter for enhver reform, nemlig at man i smug gjennomfører en massiv sentralisering under falsk flagg. Det beste eksempelet er naturligvis kommune- og regionreformen, der Senterpartiet er bastant på at distriktene blir robbet for arbeidsplasser og medbestemmelse.

Det er en lissepasning til de som vil ha det som i dag, og det er ikke så rent få. Det spiller mindre rolle om kommuner og fylkeskommuner har forutsetninger for å ivareta tilbudet til innbyggerne, det viktigste er å beholde dagens strukturer.

Senterpartiet er tydeligvs ikke nevneverdig uroet av rapporten til fylkesmannen, som viste at rettssikkerheten settes i spill på grunn av at basale tjenester ikke kan leveres i mange av de små kommunene. Det er en situasjon som først og fremst rammer de som sliter og ikke får hjelp, blant annet i omsorgssektoren.

Når Arbeiderpartiet og posisjonspartiene står en smule i spagat, skyldes det blant annet at Senterpartiet er mer enn villig til å overta rollen som protestparti i sammenslåingssaken. Om så alene.

Samtidig har Senterpartiets frontfigur, fylkesråd Ivar B. Prestbakmo fra Salangen, opptrådt som en pragmatisk og løsningsorientert politiker gjennom hele prosessen. Der mange av partikollegene i Finnmark har vært mer katolsk enn paven, og blant annet nektet å medvirke i fylkesnemnda, har Prestbakmo forfektet det nokså åpenbare mantra for partiet: Hvis det er noe tidspunkt det trengs Sp-politikk, så er det nå.

Konklusjonen er at det ikke hjelper å boikotte virkeligheten og landets storting. Derfor er nå Troms og Finnmark Senterparti smeltet sammen, samtidig som fylkestingslista praktiserer politisk glidelås-teknikk ved å sette kandidatene fra fylkene på annenhver plass.

I valgkampen vil partiet imidlertid bruke alle skyts for å svartmale sammenslåing, vel vitende om at det vil funke. I så stor grad at det kanskje er kledelig beskjedenhet å ha ambisjoner om 10-15 representanter på fylkestinget fra høsten, samtidig som vi tipper at det vil «dryppe» på kommunepartiene.


Minileder: Is i sundet

Store deler av Gisundet er fylt av is, og i går måtte «isbrytere» i sving.

G-isundet lever opp til navnet sitt.