«Forsvaret, fristerinner og fjotteri»

TE SEG: Det er altså noen menn med overordnede posisjoner i vårt forsvar som tror at ved å få jentene til å te seg «rett», så vil guttene slippe fristelsene og honningfellene som disse fristerinnene legger ut, skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Terje Bendiksby

Norge kan nemlig tåle en og annen fjott, men en forsvarsledelse full av dem, det vil være enn fullstendig, nasjonal krise.

leder

Det er bare å innse at noen ganger går utviklinga raskere enn det vi mennesker makter å holde tritt med. Det er lett å mistenke at det er noe slikt Forsvaret sliter med.

Ett er at befal og offiserer må forholde seg til kvinnelige kolleger, og etter hvert også jenter til førstegangstjeneste, men så kom jammen #metoo også.

Ting kan tyde på at sikringa har gått hos en og annen. I alle fall jamfør oppslagene i NRK om at kvinnelige soldater er tatt inn til rådgivning fra overordnede og fått beskjed om at de må gjøre slik og sånn for å unngå trakassering.

I 2019 er det altså menn i det norske Forsvaret som tror at det er kvinners skyld at menn trakasserer.

Det er altså noen menn med overordnede posisjoner i vårt forsvar som tror at ved å få jentene til å te seg «rett», så vil guttene slippe fristelsene og honningfellene som disse fristerinnene legger ut.

Det er å håpe at disse rådgivningsmøtene var enestående og selvinitiert av disse befalshaverne. Norge kan nemlig tåle en og annen fjott, men en forsvarsledelse full av dem, det vil være enn fullstendig, nasjonal krise.

La oss lese det høyt og flere ganger: Det er ikke kvinners skyld at menn trakasserer kvinner. Det er menns skyld! Det er ikke mer komplisert.

En kvinne skal — om hun selv vil det — kunne gå naken gjennom en militærleir proppfulle av overyre førstegangsgutter i full blomst, uten å trenge å være redd for annet enn å bli forkjølet.

Man kan gjerne hevde at denne kvinna nok burde vurdere antrekket, men hun skal ikke trakasseres eller utsettes for tafsing. En skjønt, slik Forsvaret framstår er det ikke soldatene man trenger å frykte, men befalet.

Så nettopp for den del: Om vi overlater til Forsvaret å oppdra våre gutter, da har vi feilet. Våre sønner — og døtre — bør vite at seksuell trakassering, sjikane og tafsing, ikke er greit lenge før Forsvaret eventuelt får de inn i sine rekker. Det er vår oppgave som foreldre å sikre at jenter og gutter får være mennesker — ikke objekter.

Minileder

Bot og bedring

Snart kan du betale fartsbøter og andre forenklede forelegg med Vipps.

Vipps, så er du ferdig med det.