Sykehuserklæring over alle støvleskaft

SAMARBEID: - Regjeringserklæringen sier oss hva de fire partiene ønsker, men det hele må under alle omstendigheter tuftes faglig og økonomisk i samarbeid med dem det gjelder, nemlig UNN og Finnmarkssykehuset, inkludert ansatte og pasienter, skriver Folebladet på lederplass.   Foto: Ronald Johansen

Vi forutsetter naturigvis at helseministeren og regjeringen vil styrke helsevesenet i hele landet

leder

Det må være en selvfølge med grundige og involverende prosesser tidligst mulig — før noen tenker tanken på en massiv sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset.

Om ikke annet, så har debatten om en sammenslåing mellom Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og Finnmarkssykehuset gjort begrepet konsekvensutredning stuerent i helseforetaket og sykehusmiljøene helt nord i landet. Likefullt er det oppsiktsvekkende at det er utformet en regjeringeerklæring om sammenslåing, uten konsekvensutredning.

At to tidligere sykehusdirektører ved UNN, Knut Schrøder og Tor Ingebritnsen — og èn tidligere direktør ved Finnmarkssykehuset, Hans Petter Fundingsrud, går ut og advarer mot sammenslåing, og kaller regjeringserklæringen «kritikkverdig» og «høyst uvanlig», sier det meste. De etterlyser en forsvarlig og grundig utredning — og selvsagt har trioen helt rett.

Det er ikke bare eks-direktører som reagerer; tillitsvalgte og politikere synes det er en skandale at det utformes en regjeringserklæring, uten en forutgående konsekvensutredning.

Det må komme en grundig prosess og bred involvering med både ansatte, tillitsvalgte og ledelse når denne type politisk enighet mellom fire partier oppstår.

Ingen forventer at en slik politisk enighet kan eller bør implementeres over natta. Mer naturlig er det å se det i sammenheng med regionaliseringen som finner sted i hele landet. Det har vært sammenslåinger av langt større foretak enn det vi blir vitne til her — og vi forutsetter naturligvis at helseministeren og regjeringen vil styrke helsevesenet i hele landet. Slik vi tolker erklæringen, handler det om en administrativ endring, men det er verdt å gå konsekvensene nøye etter i sømmene.

Det må være en selvfølge med grundige og involverende prosesser tidligst mulig. Regjeringserklæringen sier oss hva de fire partiene ønsker, men det hele må under alle omstendigheter tuftes faglig og økonomisk i samarbeid med dem det gjelder, nemlig UNN og Finnmarkssykehuset, inkludert ansatte og pasienter.

Minileder

Eiendommelig

Det såkalte Målselvpartiet — et protestparti mot de nye takstene for eiendomsskatt, har skrinlagt planene om å stille liste ved høstens kommunevalg.

De enorme protestene tatt i betraktning, er det et eiendommelig utfall.