Arbeiderpartiet, olje og velstand

OLJE: Selskapene får skrive av 78 prosent av alle sine kostnader når de leter etter olje  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ingen bransjer — inkludert fisken — har skapt mer velstand enn oljenæringen

leder

Espen Barth Eide og Åsmund Aukrust har satt Arbeiderpartiet i flammer. De to har tatt til orde for at dagens oljeskatt bør endres.

Selskapene får skrive av 78 prosent av alle sine kostnader når de leter etter olje, men må betale 78 prosent skatt når oljen (og gassen) skal utvinnes. Dette har ført til at en hel rekke mindre oljeselskaper har fått mye penger igjen på skatten som følge av leterefusjonen. Siden 2005 har selskapene fått tilbakebetalt 100 milliarder kroner.

Dette er penger som er brukt for å finne nye ressurser, som kan bidra til å skape mer velstand for Norges innbyggere. Uten nye funn, vil produksjonen etter hvert falle og inntektene gå ned. Dette vil få stor betydning for svært mange kystsamfunn, også i vår region.

Barth Eide og Aukrust er begge medlemmer av miljøkomiteen på Stortinget. Mange fryktet derfor at utspillet skulle bli Arbeiderpartiets standpunkt. Hege Haukeland sier til Klassekampen at hun våknet opp til 101 reaksjoner fra olje-Norge etter at utspillet ble kjent. Partileder Jonas Gahr Støre rykket raskt ut og gjorde det klart at Ap ikke skulle skifte standpunkt.

Godt er det, men kan vi være helt trygge på at Ap vil holde ord? I 2017 tenkte Marianne Mathisen høyt under Arendalsuka. Som finanspolitisk talsperson fremholdt hun at leterefusjonsordningen ikke var skrevet i stein.

Mange mener at olje- og gassindustrien må dø allerede på kort sikt. Det virkelighetsfjerne partiet MDG er blant disse. Partiet vil stanse åpning av nye olje- og gassfelt, og starte en «gradvis og planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten over en 15-årsperiode.»

Norge har sikkert et altfor tøft klimaavtrykk, men fra 2007 til 2017 falt utslippene av CO2 fra 57 millioner tonn til drøyt 52 millioner tonn. Olje- og gassvirksomheten bidrar tyngst av alle næringer til utslippene med sine cirka 15 millioner tonn. Til sammenligning hadde hele verden et samlet utslipp på 36,2 milliarder tonn i 2017.

Selv om Norge fjernet alle sine utslipp, ville dette knapt spilt noen rolle for verdens klimaregnskap. Derfor er det synd om Ap skal rokke ved dagens ordninger. I risikofylte tider er det viktig at rammebetingelsene er stabile. Ingen bransjer — inkludert fisken — har skapt mer velstand enn oljenæringen. Noen ganger glemmer vi det.


Skandale

Det vil koste 260.000 kroner pr. flytime å bruke skandalehelikoptrene NH 90, avslører Aftenposten.

Dette tar bare helt av.