«Useriøse transportører må tas hardere»

KØ: Vogntog i kø ved stengte bommer på E10 ved Bjørnfjell i Nordland mandag.   Foto: Statens vegvesen / NTB scanpix

Det finnes bare en løsning: Å sette på bremsene for fullt

leder

Skrekkeksemplene på vogntog som ikke er skodd for det norske vinterføret er nå så mange at myndighetene må endre regelverket — slik at de useriøse transportørene kan tas mye hardere.

Døgnkontinuerlige kontroller på grensene, eller bare rett og slett flere kontroller alle mulige steder på ulike tidspunkter — slik at ingen kan føle seg trygge, er blant løsningene som lanseres. Det viktigste er uansett at det skjer noe, og at vi unngår nye ulykker.

At det er spesielt store problemer med det voksende antall utenlandske vogntog, hersker det ingen tvil om. For to uker siden fikk 86 av 597 kontrollerte kjøretøy kjøreforbund i løpet av den fire dager lange storkontrollen som Statens vegvesen gjennomførte ulike steder i Nord-Norge. Kontrollene var utført på oppdrag fra samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp), og av de som ble tatt var urovekkende mange utlendinger.

Lite tyder på at Statens vegvesen var «heldige» med denne fangsten. Resultatene er trolig bare et gjennomsnitt og tydelig eksempel på hva som rører seg langs norske veier. Slike resultater er uakseptable. Risikoen for å bli tatt må bli enda større, og det må svi enda mer for de som er en fare for andre i trafikken.

Kjøreforbud svir selvsagt. Vi er mer usikre på om bøter på noen tusen kroner svir spesielt mye. Mer beroliget blir vi ikke av historier om utenlandske sjåfører som får kjøreforbud i et par måneder, men er tilbake i trafikken etter få dager — og blir tatt på ny.

Selvsagt er også de fleste utenlandske transportører seriøse. De som har operert i Norge over lang tid har forhåpentligvis forstått at risikoen for å bli tatt er stor. Risikoen må bli enda større — slik at de som spekulerer i å bruke dekk og materiell som utgjør en stor fare for andre veifarende, blir tatt. Uansett.

Kontrollene har dessverre også vist at mange av sjåføene har ulovlige lønns- og arbeidsvilkår. Vi må akseptere konkurranse i transportbransjen — slik er det i en åpen økonomi som den norske. Men vi kan aldri akseptere konkurranse på så ulike vilkår som vi nå har sett skremmende mange eksempler på. Når dette i tillegg utgjør en fare for liv og helse for både sjåfører og medtrafikkanter, finnes det bare en løsning: Å sette på bremsene for fullt.

Mange tiltak er gjort de siste årene. Men det kommer stadig flere utenlandske vogntog på veiene, og utfordringene vokser. Sist uke foreslo samferdselsministeren skjerpede regler for vinterdekk. Det bør være ett av mange grep framover, slik at det koster stadig mer å bryte reglene.

Minileder

Farlig fusjon

Flere tidligere sykehusdirektører i nord mener en sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset kan få alvorlige konsekvenser.

Andre mener at en sammenslåing av Troms og Finnmark kan sette liv og helse i fare.