Maksimal skatt bør ikke være et mål

EIENDOMSSKATT: Den nye firepartiregjeringen har bestemt at den maksimale grensen for eiendomsskatt ikke skal være høyre enn fire promille.   Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Eiendomsskatten har potensial til å være en viktig valgkampsak

leder

Den nye firepartiregjeringen har bestemt at den maksimale grensen for eiendomsskatt ikke skal være høyre enn fire promille.

Det vil vi tro innbyggerne i regionen er glade for, i større eller mindre grad. Forskjellene er nemlig store i midtfylket, fra Salangen, Berg og Torsken med fem promille — til Sørreisa som ennå klarer å holde eiendomsskatten på armlengds avstand og nullnivå.

En rekke ordførere landet rundt synes den reduserte maksimalskatten er problematisk, mens andre tar det helt med ro. Noen mener det er dramatisk, mens andre mener at bare «små budsjettjusteringer» skal til for å hente inn tapet.

Gjennomgående er det — naturlig nok — de som har praktisert det høyeste skattenivået, seks promille, som ser mørkest på situasjonen.

Norge flommer over av penger, og offentlig sektor eser sakte, men sikkert ut. På et eller annet tidspunkt vil politikerne bli tvunget til å vurdere den samlede pengebruken.

Vi ser at bedrifter som er i krise, klarer å kutte kostnadene mye. De blir mer konkurransedyktige. Det er selvsagt ikke like enkelt å kutte kostnadene i det offentlige, som i all hovedsak produserer velferd. Men like fullt er også det en nyttig øvelse.

Å kutte noen millioner på et budsjett på flere hundre millioner har vist seg mulig i flere kommuner — bare situasjonen er «kritisk» nok. Det kan være lønnsomt å ha en offensiv tilnærming i kutteprosesser, og være føre var.

Eiendomsskatten har potensial til å være en viktig valgkampsak, og da er det slett ikke sikkert at det lønner seg å «gå på autopilot» med et ønske om å beholde retten til å kreve et høyere skattøre.

I enkelte kommunar har skattenivået steget betraktelig, også i vår region. Eiendomskatten har blitt en betydelig utgift for mange husholdninger. Og politikerne har en tendens til å «venne seg til» slike inntekter. Dermed blir det også tøffere å kutte når det blir nødvendig.

I dette perspektivet er det bra at Stortinget senker skattetaket.

Minileder

Til topps

Den neste James Bond-filmen kan bli spilt inn i Norge. Og nå lanserer Visit Norway-redaktør Christine Baglo fjellet Segla på Senja som mulig innspillingssted. - Det er en majestetisk, sylspiss fjellformasjon i helt rå omgivelser, skyter Baglo.

Snakk om å sende Bond til topps.