«Felles enighet i nasjonalt minefelt?»

MINEFELT: Fiskeripolitikken er rett og slett et minefelt det synes umulig å skape et nasjonalt kompromiss om, skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Frank Gregersen

leder

Sterke politiske krefter i Troms og Finnmark møttes mandag ettermiddag på Oslo Plaza for å debattere «fremtidens kvotesystem». Vi må bare erkjenne at denne debatten er nødvendig, men om det lykkes å meisle ut et felles nordnorsk standpunkt er heller tvilsomt.

For regjeringen Erna Solberg har fiskeri- og havbrukspolitikken etter hvert utviklet seg til et mareritt. Regjeringen har ikke flertall for den politikken sterke krefter i Høyre og Frp ønsker å føre. Det førte blant annet til at regjeringen rett og slett måtte trekke tilbake saken om trålernes pliktsystem.

Kort tid etter dette havariet, havnet regjeringen på nytt i trøbbel. Denne gangen via Eidesen-utvalgets innstilling. Utvalget har gjennomgått kvotesystemet som kystfiskeflåten har, og foreslått omfattende liberalisering. Det haster.

Alle båter som er lengre enn 11 meter, og som fisker kvoter tilhørende båter over 11 meter, har rett til å fiske flere kvoter på et fartøy. Båter under 11 meter har ikke denne retten. Kvoteordningen ble innført i 2004, og de første kvotene er i ferd med å «forfalle». Det vil si at de skal veksles inn til fellesskapet og distribueres til de ulike gruppene. Dette ønsker selvsagt ikke kvoteeierne skal skje. De ønsker å eie dem til evig tid, og dette tok også Eidesen-utvalget til orde for.

Regjeringen Solberg har ikke flertall for denne politikken i Stortinget, men vil kunne få flertall dersom KrF og Venstre hjelper dem. For tiden pågår det som kjent regjeringsforhandlinger, og store deler av fiskeri- og havbruksnorge venter på resultatet med skrekkblandet fryd. Eidesen-utvalget ble sendt på høring i desember 2016, men regjeringen har fortsatt ikke sagt sin mening. Det er forståelig. Hadde «Eidesen» blitt fremmet for Stortinget, hadde det blitt nederlag.

Det er i dette fiskeripolitiske vakuum Vest-Finnmark Regionråd tester fiskelykken. De har satt seg fore å «samle Nord-Norge» i fiskeripolitikken. Det vil vi tro blir vanskelig. Fiskekjøperne og kvoteeiere har ikke samme mål. De som har store båter er uenig med dem som har små.

Om nordlendingene skal klare å samle seg om noe i denne saken i det hele tatt, vil det handle om symboler uten dypere mening. For eksempel et ønske om en variert flåtestruktur og at kvotene skal være eid av det norske folk i fellesskap. Med en gang det blir debatt om detaljer, er det land mot vann og mann mot mann som gjelder.

Fiskeripolitikken er rett og slett et minefelt det synes umulig å skape et nasjonalt kompromiss om.

Minileder

Gode busser?

Ordførerkandidat for SV i Tromsø, Pål Julius Skogholt, er bekymret for bybussene i Tromsø når Troms og Finnmark slås sammen til ett fylke.

Vi for vår del er mer bekymret for busstilbudet i distriktene.