Solbergs politiske heksekunster

Regjeringsforhandlinger...  Foto: Trond Sandnes (tegning)

De vanskelige sakene står i kø

Folkebladet på lederplass
leder

Erna Solbergs ubestridte evner som forhandler og politisk balansekunstner blir helt avgjørende for de pågående regjeringsforhandlingene.

Mandag satte de tre regjeringspartiene og mulig nykommer KrF seg sammen rundt forhandlingsbordet på Granavolden Gjæstgivere på Hadeland. Skal den nye regjeringsprosjektet lykkes, må det gis og tas. Evnene til forhandlinger blir avgjørende, og Erna Solberg blir den som i hovedsak må hale og dra og gi etter — for å finne de politisk presise balansepunktene.

Et eksempel på hvor vanskelig dette kommer til å bli, er den kanskje viktigste saken for denne regionen: Forsvarets framtid. KrF har gått betydelig lenger enn de tre regjeringspartiene i å ville bevare hærhelikoptrene på Bardufoss, fornye stridsvognene på Setermoen og opprettholde 2. bataljon på Skjold.

Nå kommer den store syretesten: Vil KrF stå fast på sine klare standpunkter, som i all hovedsak også betyr at Forsvaret i indre Troms vil styrkes betydelig? Hvis ikke vil partiet bli beskyldt for politisk svik. Hvis regjeringen går tilbake på sin forsvarspolitikk, vil Erna Solberg & co. bli beskyldt for unnfallethet, og at minipartiet KrF får endre viktige elementer i forsvarspolitikken.

De vanskelige sakene står i kø. Og selv om KrFs Kjell Inge Ropstad slo fast at det vil være et nederlag dersom man ikke kommer fram til en avtale, er det ingen tvil om at veien er særdeles kronglete på flere områder. Og selv om det åpenbart er vilje til å finne løsninger i alle fire partier, er det mer enn nok å krangle om.

Det tyngste komplekset blir trolig statsministerens abortutspill midt under den interne regjeringskampen i KrF. Det er vanskelig å se for seg en endring av loven som både tilfredsstiller KrFs krav og Erna Solbergs krav om full selvbestemmelsesrett for kvinnen.

Men det er mer: Klimapolitikken, flyktningpolitikken, bompenger, skatter og avgifter — og selvsagt sammensetningen av en ny regjering om maktfordelingen. Motsetninger er ikke av ny dato for den eksisterende regjeringen. Frp og Venstre har hatt sine slag, men regjeringen henger fortsatt sammen.

At Norge går usedvanlig godt økonomisk gjør selvsagt jobben på Granavolden enklere. Men statsminister Erna Solberg advares av økonomer om å sprøyte inn enda mer penger for å få til en regjeringsavtale i havn. Det er et godt råd. Norge trenger hard styring og stramhet.


Minileder: Helt konge

Kong Harald oppfordret i sin nyttårstale folk til å være vennlige mot hverandre og føre en respektfull samtale selv om vi er uenige.

Godt sagt.