«Mer toleranse og mindre frykt for innvandring»

INNVANDRING: Heldigvis — det går i riktig retning med våre holdninger til innvandring.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

De politiske grep må bygge på fakta

leder

Heldigvis — det går i riktig retning med våre holdninger til innvandring. Frykten er mindre og toleransen større blant nordmenn.

Det er umulig å tolke de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) på annen måte. Skepsisen til innvandrere blir stadig mindre, viser tall SSB offentliggjorde mandag denne uka. 94 prosent sier de ikke ville følte noe ubehag med å få en innvandrer som nabo — og 79 prosent sier det er greit med en svigersønn eller svigerdatter med innvandrerbakgrunn. For bare fire år siden var dette tallet 69 prosent.

SSB måler årlig våre holdninger til innvandring. Svarene viser ikke bare at våre holdninger blir bedre; etniske nordmenn har i stadig større grad kontakt med folk med innvandrerbakgrunn. Mange møter innvandrere i arbeidslivet. Stadig mer mellommenneskelig kontakt har mye å si for hvordan vi oppfatter innvandrere. SSB-tallene viser at et klart flertall av nordmenn mener innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv — og at de beriker kulturlivet i landet vårt.

Men det er ikke rosenrødt; Fortsatt mener rundt 30 prosent av de som har svart på undersøkelsen at innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet.

I undersøkelsen defineres en innvandrer som en person med to utenlandskfødte foreldre. Flyktninger og asylsøkere inngår i denne gruppen. Ifølge SSB vil det sannsynligvis være forskjeller på nordmenns holdninger til ulike folkegrupper som undersøkelse ikke fanger opp. Men aunsett kan vi konkludere med at tallene viser at den høye temperaturen i debatten om innvandring — som ofte blir både usaklig og skitten — ikke speiler det forholdet folk flest har til de innvandrerne som bor i Norge.

Men det er viktig å understreke at undersøkelsen ikke gir svar på om nordmenn ønsker mer innvandring. SSB-undersøkelsen viser at de fleste av oss er tilhengere av dagens regime med en streng innvandringspolitikk. 53 prosent mener flyktninger og asylsøkeres muligheter til å få opphold bør være som i dag. 29 prosent mener det må strammes til ytterligere, mens 15 prosent ønsker oppmyking av muligheten for å få opphold i Norge.

Tallene fra SSB er uansett en nyttig påminnelse, og en viktig nyanse i debatten. Det er åpenbart viktige deler av innvandrings- integreringspolitikken som skaper utfordringer og krever tiltak. Det er svært viktig at de politiske grep som gjøres bygger på fakta og statistisk materiale, også rundt folks oppfatning av et av de viktigste spørsmål i samfunnsdebatten. SSB-undersøkelsen er et bidrag som nyanserer debatten.

Minileder

Giverglede

Lenvik menighet opplever en enorm giverglede fra folk i Midt-Troms, både til julevognene i butikkene, kollekt og andre bidrag, som går til de som har det vanskelig.

For mange betyr det at det blir en fin jul, allikevel.