Trusler mot offentlig ansatte

SOSIALE MEDIER Regjeringen vil ha bedre muligheter til å slå ned på hatmeldinger og trusler mot offentlig ansatte på sosiale medier.   Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Men forføyninger overfor ansatte er definitivt en oppgave for ledelsen, og hverken for nettroll eller gatemobb.

Folkebladet på lederplass onsdag 5. november
leder

Regjeringen vil ha bedre muligheter til å slå ned på hatmeldinger og trusler mot offentlig ansatte på sosiale medier.

- Vi ser svært alvorlig på at stadig flere blir truet for å utføre den jobben de er satt til, fastslår justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), som har sendt et forslag til lovskjerpelse ut på høring. Blant de mest utsatte er sosialarbeidere og vernepleiere, ifølge Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø.

I en undersøkelse fra Fellesorganisasjonen oppgir hver femte ansatte i barnevernet å ha blitt utsatt for netthets. Problemet er økende i politietaten og utbredt også i pleie- og omsorgssektoren og enkelte andre deler av helsevesenet.

En handlingsplan i 23 punkter mot slike forhold, som Solberg-regjeringen innførte for et par år siden, trenger tydeligvis forsterkninger. Antallet straffereaksjoner gjenspeiler på ingen måte malstrømmen av hets og trusler på nettet. For her forskyves stadig en grense - grensen mellom saklig kritikk og meldinger av typen ”vi vet hvor du bor og hvilken barnehage datteren din går i”. Eller, i enden av skalaen, navn på en polititjenestemann med adresse, bilde og nære familie - og med tallfestet dusør til den som setter vedkommende ut av spill. Drapstrussel, som det også kalles.

Så kan man saktens spore opp nettroll som bedyrer at det slett ikke var bokstavelig ment, men som uansett ikke har kontroll på eventuelle gærninger som kan la seg trigge. Det verktøyet myndighetene fortsatt mangler, og som Wara vil fremskaffe, må ikke brukes til å redusere takhøyden for myndighetskritikk eller for debatt om enkeltavgjørelser.

De nevnte etatene skal stå til ansvar for sine handlinger når kritikkverdige forhold avdekkes. Men forføyninger overfor ansatte er definitivt en oppgave for ledelsen, og hverken for nettroll eller gatemobb.


Netthetsen og truslene er i utgangspunktet et forsøk på å presse offentlig ansatte til å handle annerledes enn det de er pålagt av lovgiveren og andre myndighetsorganer. Sosiale medier kan nok sies å ha økt rommet for ytringsfrihet. Men på minussiden i regnskapet finnes en kolonne der såkalt sosiale medier brukes til å undergrave samfunnsordenen og demokratiet. Her må vi ha et lovverk som til enhver tid er på høyde med utviklingen.


Byutvikling

Nok et næringsbygg skal reise seg på Finnsnes. Kvistad Eiendom skal bygge 3.200 kvadratmeter i Olderhamna, som skal huse Jysk og en foreløpig hemmelig aktør til.

Nye bydeler vokser fram på alle kanter, og tiden er overmoden for å fjerne anførslene mange elsker å bruke rundt «byen» Finnsnes, en gang for alle.