Kampen mot lakselus går riktig vei

BÆREKRAFT: - Bærekraftperspektivet må ligge til grunn for all vekst. Stadig større ressurser settes inn i arbeidet med å få ned lakselus-smitten, og nye metoder tas stadig i bruk, skriver Folkebladet på lederplass.   Foto: Vidar Bjørkli

Det må aldri bli ei soveute

Folkebladet på lederplass mandag 3. desember
leder

Lakselus-smitte i norske oppdrettsanlegg er redusert. På de fleste stasjonene i Nord-Norge ble det funnet lite lakselus i 2018, melder nina.no.

Men obs: Rune Nilsen ved Havforskningsinstituttet påpeker at det er forventet både høyere sjøtemperaturer og mer havbruksaktivitet i nord. Derfor er det viktig å følge godt med på utviklingen også i denne landsdelen.


Neste år skal Fiskeridepartementet ta stilling til hvilke områder langs norskekysten som skal få lov å øke lakseproduksjonen. En fersk rapport om spredning av lakselus tyder på at åtte av 13 områder kan forberede seg på vekst — og i Nord-Norge ser det bra ut. Men det er all grunn til å følge med utviklinga videre.

Lusesmitten fra oppdrett ser med andre ord ut til å være på rett vei, og det er nedover. Tallet på laks som er plaget av lakselus går ned, og bare ett området langs kysten har nå så høy forekomst at oppdretterne må redusere produksjonen. Ellers ligger det an til stabilisering eller vekst.

Dette er bare en foreløpig status, og resultatene er usikre. Men flere tegn tyder på at utviklingen er positiv, og at kampen mot lakselusa går i riktig retning. Og det må den, dersom større gevinster skal hentes ut fra en av de viktigste næringene langs kysten — ikke minst i vår region. Men utfordringene er mange for oppdrettsnæringa, og de handler ikke bare om lus.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) er så langt forsiktig med å konkludere, men han gir oppdretterne ros for den jobben de gjør. Det er det også all grunn til, selv om det ifølge rapporten er uklart hvor mye som skyldes naturlige svingninger — og hvor mye av «æren» oppdretternes egen innsats har.

Næringa må ta, og tar, i stor grad dette problemet på alvor. Bærekraftperspektivet må ligge til grunn for all vekst. Stadig større ressurser settes inn i arbeidet med å få ned lakselus-smitten, og nye metoder tas stadig i bruk. Man er riktignok ikke i mål, men åpenbart på rett vei.

Om ett år vil styringsgruppa bak den nye rapporten legge fram sine endelige vurderinger. Bare i områder med lavest smittepress vil oppdretterne få grønt lys for å øke produksjonsvolumet. De øvrige må enten holde dagens nivå eller redusere produksjonen.

Det er en rettferdig framgangsmåte. Men det må aldri bli ei sovepute for de som har kontroll på situasjonen nå.Minileder: Vrede

Folk på Finnsnes er både forundret og rystet over at det ikke blir noen julegate i byen i år.

Å jul med din vrede.