Digital overvåkning — et tveegget sverd

GRENSELØST: - Sender du et bilde, ei melding eller deler innhold via Facebook, Instagram eller Snap, går denne datatrafikken via servere som står utenfor Norges landegrenser, skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Stian Lysberg Solum, NTB/Scanpix

Dessverre finnes det mange eksempler på misbruk og lovbrudd verden rundt

Folkebladet på lederplass onsdag 28. november
leder

Masseovervåking av all elektronisk kommunikasjon kan være en viktig del av vårt forsvar. Men det er kort vei til misbruk og et mer massivt overvåkingssamfunn.

Kontrollen med overvåking må være streng, slik at man ikke beveger seg inn i et farlig grenseland. Framlegget til ny e-tjenestelov er full av mulige snubletråder, dersom man ikke balanserer rett og sørger for å ikke gå lenger enn absolutt nødvendig.

Vi må ha et digitalt grenseforsvar som sørger for å avsløre og hindre digitale angrep, både fra kriminelle og fra fremmede makter. Men vi må også ta vare på personvernet på en betryggende måte. Kontrollsystemer må sørge for at ulovlig overvåking ikke forekommer, og det må bygges troverdighet slik at «folk flest» har tillit til at slik overvåking ikke skjer. En slik tillit er en samfunnsverdi som må ivaretas og ikke sløses bort med misbruk og overtramp.

Svært mye av vår digitale kommunikasjon krysser landegrenser. Mange servere vi bruker til daglig er plassert i utlandet. Sender du et bilde, ei melding eller deler innhold via Facebook, Instagram eller Snap, går denne datatrafikken via servere som står utenfor Norges landegrenser.

Framlegget til ny e-tjenestelov innebærer at myndighetene kan søke i og lagre netttrafikken som krysser grensen, og det betyr igjen at e-tjenesten har tilgang til all data i slik kommunikasjon. Det betyr også at myndighetene har tilgang på hvem som kommuniserer med hvem — og lovframlegget legger opp til at slikt datainnhold også kan lagres.

Det betyr i praksis masseovervåkning av nettrafikken. Her er veien til et mer massivt overvåkningssamfunn svært kort, slik vi har sett eksemplet på andre steder i verden, ikke minst i USA. Stadig utvikling av teknologi gjør denne veien enda kortere — og dessverre finnes det mange eksempler på misbruk og lovbrudd verden rundt. Også i Norge har vi sett slike eksempler. Lund-kommisjonen avslørte ulovlig politisk overvåkning i Norge allerede for flere tiår siden.

Det er grunnleggende viktig at det legges stor vekt på kontroll, og at de organene som skal sikre oss og gjøre at vi føler oss trygge, både har nok ressurser og lovhjemler som gjør at det kan utøve sitt mandat med gjennomføringskraft.

Det gjelder både EOS-utvalget — Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste, som er et permanent kontrollorgan underlagt Stortinget, og domstolene som skal ivareta den rettslige kontrollen med innsamlet data.


Minileder: Tid for sommer

EU-kommisjonen vil likevel ikke avskaffe sommertida i mars neste år, men har utsatt avskaffelsen til mars 2021.

Akkurat nå har det faktisk vært godt med litt sommertid.