«Nødvendig motvekt til utstyrshysteriet»

UTSTYR: Det er slett ikke uvanlig at foreldre belåner hus og hjem for å finansiere den håpefulles eventuelle idrettskarriere. Det er en fallitterklæring for idretten, skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Morten Dokka

Noen som tar opp tråden lokalt i Midt-Troms?

leder

Det er slett ikke uvanlig at foreldre belåner hus og hjem for å finansiere den håpefulles eventuelle idrettskarriere. Det er en fallitterklæring for idretten.

Idrettens visjon er at den skal være inkluderende, og den skal være for alle. I festtaler hører vi om dens sosialiserende sprengkraft, og vi har gjentatte ganger hørt beretninger om idrettens rolle som redningsplanke i livet.

Det er ingen grunn til verken å betvile eller bagatellisere idrettens plass og betydning i samfunnet. Men det er heller ingen grunn til å skyve under teppet at utstyrshysteriet på aldersbestemt nivå er blitt en destruktiv motkraft.

La oss som et eksempel forfølge skisporet. Allerede i pur ung alder er dette blitt en kapitalkrevende disiplin, lenge før man evner å se om dette på sikt kan bli en karriere. For å ha råd til å kjøpe flere par ski innenfor skøyting og klassisk, er det slett ikke uvanlig at mammaer og pappaer tar turen innom bank og nettbank for å finansiere en satsing som i sum kan beløpe seg til godt over 100.000 kroner per sesong, alt inkludert.

De som ikke klarer å henge med på hardkjøret, havner etter hvert så langt bak at de er nødt til å bryte. Dermed bidrar idretten til å øke klasseskillet, i stedet for å tette luken mellom hovedfelt og tet.

For mange av oss som er engasjert i idretten i Midt-Troms, kan det være verdt å kaste et blikk mot Harstad, der Harstad Idrettsråd, som en motvekt til utstyrsjaget, nå ruller ut et inkluderingsprosjekt. Gjennom bruk av såkalte aktivitetsguider, er målet at alle barn i familier med lav betalingsevne skal få tilbud om, og hjelp til, å delta i idrettsaktivitet i bostedskommunen.

Også i vår region finnes mange husholdninger med vedvarende lav inntekt, og det sier ikke så rent lite om behovet for tiltak av denne typen.

Terskelen til idrettshall, skiløype og alpinbakke er blitt altfor høy for en altfor stor gruppe barn og unge. Harstad Idrettsråd sitt prosjekt er derfor et viktig første skritt på denne dørstokkmila.

Noen som tar opp tråden lokalt i Midt-Troms?

Minileder

Vanskelig?

Per Sandberg sier til VG at det «kan bli uhyggelig vanskelig med KrF i regjering».

Det var ganske vanskelig også med Per Sandberg i regjering.