Politiets håpløse Twitter-praksis

Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix.  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix.

leder

Politiet åpner for å erstatte Twitter med en ny informasjonskanal mot mediene. Det er på høy tid. Etatens aktivitet på sosiale medier — eller snarere mangel på den slags — er nemlig et demokratisk problem.

Helt siden politiet innførte den såkalte politiloggen tidlig på 2000-tallet, har mediene vært kritisk til etatens rolle som redaktør. Bedre ble det ikke da etaten flyttet over på Twitter i 2011. Satt litt på spissen, domineres politiets egen nyhetskanal av bortkomne hunder og en og annen beruset restaurantgjest — mens eksemplene er urovekkende mange på større dramatiske hendelser ikke omtales i det hele tatt.

I politiets egne retningslinjer for twitterbruk, heter det at man alltid skal tvitre om trafikkulykker, brann og store alvorlige hendelser. Dessverre ser vi at disse reglene brytes, og eksemplene er mange — landet rundt, noe Norsk Redaktørforening nylig har dokumentert i en kronikk publisert i flere av landets medier.

Det finnes eksempler på utforkjøringer med dødelig utgang, der det gikk flere timer før politiet meldte om hendelsen. I et annet tilfelle måtte det utallige telefonhenvendelser til før mediene, altfor mange timer senere, fikk informasjon om en væpnet aksjon i et boligfelt.

Det samme skjedde også i forbindelse med Øyjord-drapet ved Finnsnes — som nå behandles i Senja tingrett. Da drapet skjedde for ganske nøyaktig ett år siden, gikk det hele syv timer fra politiet ble kjent med at dette var en «alvorlig trusselsituasjon» og en bevæpnet politiaksjon ble igangsatt, til mediene og offentligheten ble gjort kjent med saken.

I kronikken fra Norsk Redaktørforening vises det dessuten til en rekke eksempler på hendelser som aldri kom i politiets nyhetskanal.

På bakgrunn av de nevnte eksempler, er vi svært tilfreds med at politidirektoratet vil innføre et nytt politioperativt system med en unik kanal beregnet på mediene. Og vi er tilfreds av flere årsaker, også på politietatens vegne. Når politiet ikke tar telefonen, og heller ikke varsler på Twitter, går viktig informasjon tapt.

Det handler som rettssikkerhet, pressefrihet, åpenhet og trygghet. I et samfunn hvor publikum mangler kunnskap om hva politiet driver med, vil tilliten til politiet fort kunne svekkes. Det er ingen tjent med.

Politiet er blant medienes viktigste kilder, og det finnes knapt noe samfunnsområde der det er mer kritisk behov for informasjon ut til publikum. Derfor haster det å finne løsninger både på kort og lang sikt.


Minileder

Vin til vann

Stortinget har vedtatt å redusere den tollfrie kvoten med vin fra seks til fire flasker.

KrF er på tur inn i regjering.