Trygghet på jobben

METOO: Etter vinter-OL var det metoo-sakene som fikk mest oppmerksomhet i norske medier i første kvartal. Bildet viser 8. mars-toget i Oslo.  Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

leder

Hver tiende arbeidstager utsettes for seksuell trakassering, trusler eller vold på jobben minst en gang i måneden. Det viser en fersk arbeidsmiljørapport fra Statistisk sentralbyrå. Mest utsatt er unge kvinner. I de fleste tilfellene dreier det seg om ulike former for uønsket seksuell oppmerksomhet. Men ser man kategoriene trakassering, trusler og vold under ett, er det hele én av fem kvinner under 30 år som rammes. Tabellen toppes av ansatte i helse- og sosialsektoren, det gjelder både kvinner og menn. Vernepleiere, miljøarbeidere og sykepleiere nevnes spesielt når det gjelder vold, mens leger oftere opplever trusler. Andre utsatte yrker er politi, vektere og lærere, mens ansatte i salgs- og serviceyrker er mest utsatt for seksuell trakassering.

Arbeidsmiljøloven har paragrafer som med all tydelighet skal sikre ansatte mot slike former for utrygghet på jobben. Men altfor mange arbeidstagere kan bekrefte funnene i SSB-rapporten: Her mangler det mye på at loven virker etter sitt formål. For å ta ett aktuelt eksempel, er det utvilsomt på sin plass når barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) minner om at julebord ikke er noen frisone i arbeidsmiljøloven.

For i tråd med tidligere undersøkelser kommer servitører ut som en særlig utsatt yrkesgruppe når det gjelder seksuell trakassering. At det er økt risiko i julebordsesongen og at mange derfor gruer seg til å gå på jobb, er ikke greit, fastslår statsråden i VG. Foran fjorårets sesong gikk NHO Reiseliv og Fellesforbundet sammen om kampanjen «ikke på menyen» - #notonthemenu – for å stramme opp kjørereglene på utesteder, som en parallell til #metoo-kampanjen.

Mangt kan nok sies om #metoo, men kampanjen har uten tvil bidratt til skjerpede holdninger i arbeidslivet og en tydeligere grensedragning mellom flørting og trakassering. Så hva med den trakasseringen som ikke begås av kolleger og sjefer, men av kunder og gjester? Og med vernet mot trusler og regulær vold fra klienter, pasienter og andre tjenestebrukere, elever for den saks skyld? Hvilke ordninger mangler vi for varsling og oppfølging? Helleland må sørge for at hele feltet saumfares, for å sikre og styrke den tryggheten arbeidstagerne har en lovfestet rett til.

Minileder

Klingende mynt i fiolinkassa

Arve Tellefsen fikk brukbart betalt da han solgte fiolinen sin til en italiener for 80 millioner kroner.

Skulle han angre kan han vel bare bytte bort ei ku...