Kortere arbeidstid og alle mytene

I så fall må vi være innstilt på å redusere velstanden vår

Folkebladet på lederplass fredag 12. oktober

ARBEIDSDAG: – Igjen raser debatten om kortere arbeidstid og sekstimersdagen. Mange påstander serveres, og myter gjentas, skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix

leder

Igjen raser debatten om kortere arbeidstid og sekstimersdagen. Mange påstander serveres, og myter gjentas. Det eneste sikre er at kortere arbeidstid ikke vil gi de virkninger mange tror.

Både Miljøpartiet de Grønne (MDG) og Arbeiderpartiet har, med hvert sitt utgangspunkt, tatt til orde for sekstimersdagen. Mens MDG vil ha kortere arbeidstid innført, gjerne her og nå, er Ap i testfasen: Partiet vil gi statlige tilskudd til bedrifter som ønsker å teste ut sekstimersdagen. Erna Solberg og regjeringen gir forslaget en kald skulder, og det er forståelig.

Poenget er nemlig at det allerede er gjort mange forsøk med kortere arbeidstid. Det er gjort i Norge, og enda mer i Sverige. Og noen konklusjoner er det mulig å dra.

Viktigst av alt: Felles for alle forsøkene som er gjort er at de ikke har gitt resultatene mange synes å tro at vi vil oppnå: Bedre helse, økt produktivitet, bedre økonomi og lavere sykefravær. Det eneste åpenbare positive effekten er at de ansatte svarer at det er kjempefornøyd med å få mer fritid.

Og når Ap-utvalget legger fram forslaget om statlig finansierte forsøksordninger, og det blir avvist av Erna Solberg, er det nettopp med den begrunnelsen: Forsøkene som er gjort viser at kortere arbeidstid slett ikke et mer effektivt arbeidsliv. Og hvorfor skulle vi da gå videre på den veien?

For nettopp det er en av de store mytene: At når vi har kortere arbeidsdager, får vi mer gjort på kortere tid. Det finnes sikkert mange eksempler på at vi jobber mer effektivt når vi har kortere tid å gjøre på, med andre ord at vi presterer bedre under press. Men årsakssammenhengen er syltynn.

Det som har gitt økt produktivitet er helt andre tiltak, som ny teknologi — internett for eksempel, bedre og mer effektive samferdselsløsninger og mer kunnskap og profesjonalisering. Det har gitt oss råd til å korte ned på arbeidstida uten tap av velstand.

Med andre ord: Kortere arbeidstid løser ikke utfordringene vi står overfor. Det eneste sikre er at det gir mer fritid. Og det er vel ikke målet for sekstimersdagen?

I så fall må vi være innstilt på å redusere velstanden vår. Da får debatten fort en annen lyd.


Minileder: God reform?

60 prosent av innbyggerne i nye Senja kommune sier nå ja til den nye storkommunen. Stemninga er drastisk snudd.

Kanskje reform-motstanderne i Finnmark skulle ta en studietur hit?