Fortsatt usikkerhet om Forsvaret i indre Troms

Regjeringen vil fordele Bell-helikoptrene med 15 helikoptre til spesialstyrkene stasjonert på Rygge og tre helikoptre stasjonert på Bardufoss til støtte for Hæren.  Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

leder

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen valgte «løvens hule» — Bardufoss og Setermoen, da han i går la fram forslag til statsbudsjett. Men han klarte ikke å roe gemyttene i indre Troms.

Både Pål B. Nygaard, hovedtillitsvalgt for Hæren i Norges Offisersforbund, og Målselv-ordfører Nils Foshaug er skuffet over forsvarsbudsjettet. Det er åpenbart at regjeringen ikke oppfyller forsvarsforliket.

Det er spesielt tre punkter som opptar Nygaard, Foshaug og alle andre som er brenner for Forsvarets tilstedeværelse og satsing i indre Troms: Helikoptrene på Bardufoss, 2. bataljon på Skjold og panservognene på Setermoen.

Regjeringen vil fortsatt ikke strekke seg lenger enn å sette av tre maskiner til helikopterstøtte for Hæren i Nord-Norge, mens seks Bell-helikoptre skal flyttes fra Bardufoss til Rygge. I forsvarsforliket fra høsten 2017 forutsatte Ap, KrF og Venstre at Hæren fortsatt skulle få helikopterstøtte — og både HV og Hæren skulle få flere soldater enn Høyre-Frp regjeringen opprinnelig foreslo.

I Ap reageres det kraftig på denne delen av statsbudsjettet: – Det er arrogant å ikke forholde seg til Stortingets vedtak om å satse på Hæren, uttaler Anniken Huitfeldt (Ap), leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, til VG.

Svaret fra forsvarsministeren er like kontant: – Det er surrealistisk å høre Huitfeldt betegne et budsjett der Hærens budsjett øker med en halv milliard, aktiviteten øker og Hæren får kampluftvern — som de ikke har hatt siden begynnelsen av 2000-tallet, som en nedprioritering av Hæren, sier Bakke-Jensen.

Regjeringens forslag om å leie inn sivile helikoptre blir forståelig nok møtt hoderisting, akkurat som erklæringen om at de eksisterende stridsvognene på Setermoen «vil bli gitt en levetidsforlengelse for å opprettholde kapasiteten inntil nye stridsvogner er på plass». Det betyr trolig at vi er langt inne i og kanskje mot slutten av neste tiår før en høyst nødvendig fornyelse skjer.

Heller ikke kravet fra de to opposisjonspartiene om å opprettholde infanteriavdelingen på Skjold fullt oppsatt med befal og vernepliktige, blir innfridd fra regjeringen i dette statsbudsjettet. 2. bataljon skal gå fra en lett infanteriavdeling til en mekanisert bataljon, basert på mobiliseringsdisponert personell, hvis regjeringen får det som den vil.

I juni slo KrF-leder Knut Arild Hareide fast det ikke må oppstå en ubalanse mellom norske og amerikanske soldater i Indre Troms, for å godta at US Marines får ha soldater på rotasjon i Troms. Dette gjentok Hareide i går. Og det kan bli en interessant formulering i disse tider med KrFs veivalg og usikkerhet rundt regjeringssituasjonen.


Minileder: Sol?

I dag skinner solen igjen, sa finansminister Siv Jensen da hun innledet sin presentasjon av statsbudsjettet mandag.

Og vi som trodde det gikk mot mørketid.