Regjeringen vil ha mer drosjekonkurranse

LIBERALISERING: - Drosjenæringen mener liberaliseringen vil åpne for sosial dumping. Kanskje hadde det vært lurere av næringen å jobbe for nye regler tilpasset markedet, skriver Folkebladet på lederplass.   Foto: Jon Terje Eiterå

Ingen tvil om at drosjemarkedet har endret seg totalt

Folkebladet på lederplass 8. oktober
leder

Regjeringen Solberg har lagt fram et høringsnotat om drosjenæringen. Det åpnes for mer konkurranse i byene, men i distrikter med en «befolkningstetthet under en viss terskelverdi» skal fylkeskommunene få lov til å tildele enerett til drosjetransport.

Det offentlige bør ikke lengre bestemme hvor mange drosjer det skal være, og det bør heller ikke være et krav at drosjeeiere har drosjekjøring som hovederverv, mener regjeringen blant annet.


Regjeringen legger opp til en tofeltsløsning, én for byene og én for distriktene. Distriktshensynet ivaretas ved at det etableres andre regler utenfor de 38 største bykommunene i Norge. Mindre bør liberaliseres i små kommuner enn i store.

Drosjenæringen har vært under press i mange år. For distriktsdrosjene er kontraktskjøringen svært viktig, men dette er tjenester som er satt under press av det offentlige. Mange nye konkurrenter har dukket opp. Dermed må drosjenæringen finne andre inntekter. Det er verdt å merke seg at regjeringen vil at nye drosjeløyver skal gjelde i ti år og frakt av inntil åtte passasjerer pluss sjåfør. Dette gir drosjenæringen incitamenter til å satse på turister.

Det er grunn til å tro at den lokale drosjenæringen ikke kommer til å bli så veldig berørt om regjeringens notat blir politikk, men i byene vil det skje endringer — forhåpentlig til det bedre. Vi blir alle skjerpet av konkurranse. For øvrig er det påfallende at «drosjemeldingen» ikke på ett eneste punkt nevner plattformselskap som Uber. Ny teknologi er nemlig en viktig pådriver for de endringer som regjeringen Solberg foreslår.

Det er ingen tvil om at drosjemarkedet har endret seg totalt. Ny teknologi har åpnet for at små og store selskaper kan konkurrere mot hverandre. I dag kan kundene bruke mobiltelefoner til å bestille og betale drosjeturen, og selskaper som Uber og Prai utfordrer gamle løsninger.

Drosjenæringen mener liberaliseringen vil åpne for sosial dumping. Kanskje hadde det vært lurere av næringen å jobbe for nye regler tilpasset markedet, kundenes behov og forsvarlig organisering, enn å bli provosert og gå til verbal krig. Drosjenæringen skal og må i framtida fortsatt reguleres, og det er en forutsetning at de nye aktørene følger lovverk og regler. Frykt for sosial dumping kan ikke bli et argument for å bevare et gammelt og utdatert regelverk.


Minileder: Tynt utvalg

VG spurte bare 48 KrF-velgere i en meningsmåling før avisen slo fast at 75 prosent støttet partilederens venstresving i politikken.

De fant vel ikke flere å spørre.