Bedre tider gir høyere rente

PENGER: De økonomiske utsiktene for Norge er lyse.   Foto: Stian Jakobsen

Mange har det godt, mange får det bedre

Folkebladet på lederplass 11. september
leder

De økonomiske utsiktene for Norge er lyse. Oljeprisen er høy, flere sysselsettes, men rentene vil, som følge av de gode tidene, stige.

Statistisk sentralbyrå spår at rentehoppene kommer. I alt «ser» SSB seks renteøkninger fram til utgangen av 2021 fra dagens nivå på 0,5 prosent. Styringsrenten vil stige til 2,0 prosent i 2021, som kanskje vil gi en boliglånsrente på fire prosent.

Trekker vi ifra skattefordelen på rentefradraget, blir reell rente på rundt tre prosent. Vi vil anta at de fleste vil tåle disse renteøkningene. En boliglånsrente på fire prosent tåler de fleste.

En styringsrente på under to prosent er helt uvanlig i Norge. I desember 2011 ble renten satt ned til 1,75 prosent og vil, dersom SSBs prognoser slår til, holde seg under 2,0 helt til utgangen av 2021. Det vil si at styringsrenten har vært svært lav i ti år, mens det «normale» for de siste 20–30 årene er rentenivå som er betydelig høyere. De som er født på 1960- og 1970-tallet husker tidene med styringsrente på over ti prosent.

Det er med andre ord ingen grunn til å dramatisere at rentene går opp, men de som har «lånt over pipa» får det trangere.

Renten er et virkemiddel for å holde inflasjonen under kontroll. SSB melder at det i 2018 ikke blir reallønnsvekst. Både lønningene og prisene kommer til å stige med 2,8 prosent, men neste år er det ventet at lønningene vil stige med 3,3 prosent og i 2021 spår SSB en lønnsvekst på fire prosent.

Manglende reallønnsvekst i 2018, blant annet som følge av at strømprisene, på grunn av tørke, vil føre til krav om kompensasjon fra arbeidstakerorganisasjonene. Det er derfor ventet at lønnsoppgjøret for 2019 kommer til å bli noe dyrere, og det husholdningene vil betale mer i renter vil delvis bli kompensert av høyere lønninger. Noen vil likevel slite.

Det er veldig gode tider i Norge, mange har det godt, mange får det bedre. Det er likevel grunn til å være på vakt. Enkelte husholdninger må kanskje være mer varsomme med hva de kjøper.

Midt-Troms har flere dyktige utbyggere og aktører i boligmarkedet. De vil eventuelt være de første som merker trangere tider hos husholdningene. Salg av boliger er betydelig enklere hvis boliglånsrenten er to prosent enn når den er fire, men det er fortsatt ingen grunn til panikk.

Høyere rente er et tegn på at økonomien går godt.

Minileder: Bom bom

Krangelen om bompenger på Jæren er så opphetet at samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i går måtte innkalle partene til krisemøte.

Det er bare å glede seg til framtidige bompengedebatter her i regionen.