«Innholdet er viktigst — ikke byggene»

INNHOLD: - Mange av de gamle skolebyggene var overmoden for utskifting. Det er likevel viktig å ikke tape av syne at innholdet i skolen er det viktigste, skriver Folkebladte på lederplass. Her fra utbyggingen av Finnsnes barneskole i juni 2008.   Foto: Trond Sandnes

Skolepolitikk er en verkebyll

leder

Det er gjort store investeringer i skolebygg i Midt-Troms de siste årene, og flere nybygg og oppussingsprosjekter er på gang. Mange av de gamle skolebyggene var overmoden for utskifting. Det er likevel viktig å ikke tape av syne at innholdet i skolen er det viktigste.

Innholdet i skolen er et nasjonalt ansvar, og vi noterer med interesse at motkreftene rører på seg. Det stilles gode spørsmål ved innholdet i skolen, og den forrige utgaven av Morgenbladet er temaet grundig drøftet.

I tillegg er det reist en debatt om lekselesingens betydning. Hvordan kan Finland, som ikke har lekser, oppnå så gode resultater i internasjonale undersøkelser? spørres det.

I 1739 ble nasjonal skolestart satt til syv år. I 1979 kom for første gang spørsmålene om skolealderen burde senkes til seks år, men tankene ble stanset i 1985 av regjeringen Willoch. I de påfølgende årene ble det gjort forsøk med seksåringer i skolen — og i 1988 sa Ap ja til seksåringer i skolen.

Gudmund Hernes ble utdanningsminister i 1990, og i 1994 ble tiårig grunnskole vedtatt i et nasjonalt kompromiss der seksåringer skulle ha en skole preget av lek. I 1997 kom reformen.

Flere sentrale utdanningspolitikere uttrykker nå skepsis til hele reformen. Kristin Clemet mener at «Reform 97» er blitt en reform uten innhold. Hun synes verken det er viktig eller riktig at barn på seks år skal starte på skolen. Clemet peker på at lek som læring ikke er praksis for elevene, som intensjonen var.

Pisa-undersøkelsene for 15-åringer måler hvor flinke landene er til å utdanne sine elever. Man skulle kanskje tro at tidligere skolestart skulle bidra til at Norge føk oppover på listene? Det motsatte skjedde. Den siste Pisa-undersøkelsen viser at Norge nå har kommet opp på nivået 15-åringene hadde før Reform-97.

Skolepolitikk er en verkebyll som det aldri blir ro rundt, og det er heller ikke ro nå. Stadig flere stiller spørsmål ved lekser og seksåringenes plass i skolen.

Motkreftene til dagens system virker å være sterke. Det er antakelig bare et spørsmål om tid før det vil bli innført prøveordninger med skolestart for syvåringer og leksefri skole.

Det er interessant. Og flere kommuner og skoler i Midt-Troms bør være frampå for å bli forsøkskommuner eller forsøksskoler når det gjelder lekser og skolestart.

Minileder

Klabb og DAB

Jan Johnsen, daglig leder i Radio Bardufoss og Radio Tromsø, sier de har opplevd en eksplosjon i antall lyttere etter at DAB ble innført.

Dette skjer ni måneder etter at DAB-sendingene åpnet. Svangerskapet ble smertefullt og tydeligvis fortsatt ikke over.