Beredskap for godvær

Det spørs om ikke den gamle kirkebønnen om ”godt og tjenlig vær” hadde mer for seg enn uttrykket ”pent vær” som meteorologene bruker, uke etter uke.

Folkebladet på lederplass 10. juli 2018

LANDBRUKET – Situasjonen i landbruket angår oss alle, og mer direkte enn vi kanskje tenker over i det daglige, skriver Folkebladet på lederplass. (Illustrasjonsfoto)  Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

leder

Denne sommeren har det meste av Sør-Norge kunnet glede seg over godvær helt siden midt i mai, og varmebeltet strekker seg tidvis helt opp til Nordland. Men med høyst varierende sommervær videre nordover blir kanskje ikke snittet så unormalt?

Tja, på det meteorologiske verdenskartet er det ekstreme forhold som dominerer. Historiske varmerekorder noteres over store deler av kloden, og rekordlisten må stadig ajourføres - fra Canada til Midtøsten. Forskerne kan ikke bekrefte det spørsmålet som uvegerlig melder seg: Årets rekordfylte sommervær lar seg ikke knytte til global oppvarming. Men: Klimaendringene gir økt sannsynlighet for mer ekstremvær, slik vi nå ser.

Det flotte ferieværet i sør har en nedside som av og til bryter inn i nyhetsbildet. Meldingene om avlingsskader og nødslakt kan gjerne tjene som en påminnelse for feriefolk flest. Situasjonen i landbruket angår oss alle, og mer direkte enn vi kanskje tenker over i det daglige. I Norge er vi rett nok heldig stilt, med økonomi til støtteordninger overfor bøndene og til å importere landbruksvarer når det røyner på her hjemme. Men visse forutsetninger må være til stede.

Avlingsskadetrygd og andre støtteordninger må være målrettede og smidige nok til å nå frem i tide. Og import forutsetter nødvendigvis at det finnes steder å importere fra. Den tørken som preger store deler av værkartet på den nordlige halvkule, viser at eksport i samme omfang som i dag, ikke kan tas for gitt. Og skal man først helle kaldt vann i sommervarmen, er skogbranner et annet innslag i nyhetene. Det samme gjelder etter hvert meldingene om synkende grunnvannstand.

NVE har vært ute med advarsler om at husstander kan risikere å miste vanntilførselen, og i flere kommuner er restriksjoner på vannbruken i vente. Det spørs om ikke den gamle kirkebønnen om ”godt og tjenlig vær” hadde mer for seg enn uttrykket ”pent vær” som meteorologene bruker, uke etter uke. Feriefolket får nyte rekordene med god samvittighet - men også sette sin lit til en samfunnsberedskap som treffer nødvendige tiltak for å møte en fremtid med hyppigere tørke, vannmangel og avlingskriser, og som i det hele tatt forbereder befolkningen på at det unormale kan bli stadig mer normalt.


Minilederen: Kabelkiosk til besvær

Terje Bersvendsen fikk medhold i Senja tingrett om at en kabelkiosk tilhørende Forsvarsbygg ble ulovlig oppført på en eiendom i Målselv for vel 15 år siden.

Forsvarsbygg klarte altså ikke å forsvare bygget.