Endelig i havn med «Muppet show»

Olderhamna småbåthavn og fiskerihavn gir et vakkert og levende førsteinntrykk av Finnsnes når du entrer byen via innfartsveien. Men historien om havne- utbyggingen er slett ikke vakker.

Folkebladet på lederplass 6. juli 2018

REVYMAT – Prosjektet har blitt en gave til alle som driver med lokalrevy. Og gjenstand for enstemmig akk og ve og gremmelse i kommunestyret, skriver Folkebladet på lederplass om farsen rundt Olderhamna småbåthavn og fiskerihavn.  Foto: Robert Rudnik

leder

Olderhamna småbåthavn og fiskerihavn gir et vakkert og levende førsteinntrykk av Finnsnes når du entrer byen via innfartsveien. Men historien om havne- utbyggingen er slett ikke vakker.


Olderhamna fiskerihavn

Nå får «marerittet» sin sluttstrek

Hvis alt går på skinner settes spaden i jorda for ferdigstillelsen av Olderhamna fiskerihavn i løpet av høsten.

For administrasjonen og lokalpolitikerne i Lenvik har Olderhamna-saken vært et mareritt som aldri ville ta slutt. Men nå er endelig sluttstrek satt — forhåpentligvis. Kommunestyret har vedtatt å sette spaden i jorda til høsten for å sluttføre fiskerihavndelen. Ytterligere 14 millioner kroner må sprøytes inn i prosjektet, for å få tilstrekkelig dybde i havna, ferdigstille kaiområdet og bygge nødvendig infrastruktur.

Dette kommer på toppen av de rundt 20 millioner kroner kommunen allerede har investert. Og, hold deg fast — det betyr at kostnadene for kommunen er mer enn fire ganger større enn ramma som ble vedtatt i 2013 på åtte millioner kroner!

Hvordan er det mulig? Spørsmålet kan besvares av flere parter, og svaret vil trolig sprike i alle retninger alt etter hvem du spør. Rådmann Bjørn Fredriksen har sin versjon: «Dette prosjektet har utvilsomt vært igangsatt uten at foretaket (Lenvik Havn) har hatt noen form for tilfredstillende oversikt over verken endelig konsept eller kostnader ved det», skriver han i utredningen. Sagt med andre ord; En suppe uten noen form for kontroll over hva som ble kastet oppi gryta. Og det er administrasjonen og politikerne i kommunen som til slutt blir kokt, og smaken av det hele er — ja, rett og slett usmakelig.

Vi skal ikke drive skyldfordeling nå, det er nytteløst og bortkastet energi. Men èn ting kan kommunen ta lærdom av; Å sause sammen ulike aktører i en slik utbygging, med det kommunale fore-taket Lenvik Havn (som ble nedlagt i 2016), private aktører representert gjennom Olderhamna båthavn — og administrasjon og politikere i Lenvik, er i utgangspunktet en håpløs miks. Sjelden passer utrykket; «Jo flere kokker, jo mere søl» bedre. Og det må aldri få lov til å gjenta seg.

Og dermed har prosjektet blitt en gave til alle som driver med lokalrevy. Og gjenstand for enstemmig akk og ve og gremmelse i kommunestyret, med relativt sjeldne karakteristikker som «En forferdelig sak», «Et mareritt» og «Et Muppet Show» fra talerstolen.

Men la det være sagt: Vedtaket om å fullføre havna og bevilge de siste 14 millioner kronene er fornufig, ut fra hvor ufornuftig hele situasjonen har utviklet seg. Å sitte igjen med en halvferdig prosjekt uten potensiale for å skaffe inntekter, ville flyttet alle mulige grenser for politisk dumskap. Da ville parodien vært fullkommen.


Minilederen: Står han av

Eksperten på månedsvarsler ved Meteorologisk institutt, Bjart Eriksen, sier til Nordlys at verken juli eller august ser bra ut — vi har mye drittvær i vente.

Da får vi bare smøre oss med tålmodighet i stedet for solkrem — og prøve på nytt neste år.