Viktige tiltak mot tobakkskader

I et fritt samfunn kan det imidlertid være på sin plass med en advarsel mot over- formynderi — når skaden som påføres kun rammer en selv.

Folkebladet på lederplass 3. juli 2018

ENDRING – I helsevesenet er man godt fornøyd med at folk velger snus fremfor røyk. Så vil tiden og forskningen vise hvor skadelig snus egentlig er, og de styrende myndigheter vil måtte sette inn tiltakene deretter, skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Tom Benjaminsen

leder

Etter søndag som var er det nå forbudt å selge røyk og snus som ikke er i standardiserte pakker. Også flere andre endringer i lover, regler og avgifter kom 1. juli.

– Dette er viktig for nå målet om et tobakksfritt samfunn, sier helsedirektør Bjørn Guldvog ifølge NTB. Han peker på at tobakkspakningene er blant de siste kanalene for tobakksreklame i Norge.

Produsentenes overgangsperiode er over, og pakningene kan ikke lenger ha produsentens logoer, symboler, bilder, farger eller annen form for reklame. Emballasjen skal være ensfarget, og merkenavn og annen skrift skal ha en bestemt farge og standardisert stil.

Meningen om de nye tobakksregler er selvsagt delte. Fremskrittspartiets ungdom er ikke overraskende skeptisk. Forståelig nok stiller de spørsmål ved at en konservativ og liberalistisk regjering går i front for innstramminger på en farlig, men lovlig vare i Norge.

Mer overraskende er det nok at man i reklamebransjen skryter av det nye designet. Det er kult, stilig, raffinert, og har en farge som er populær i mote- bildet, meldes det.

I fjor var 11 prosent av befolkningen dagligrøykere, mens 12 prosent snuste. Det er dermed første gang det er flere snusere enn røykere her til lands. Uansett hva man måtte mene om design og strengt lovverk peker pilene i det store i helt riktig retning hva gjelder tobakksbruk i Norge.

I helsevesenet er man godt fornøyd med at folk velger snus fremfor røyk. Så vil tiden og forskningen vise hvor skadelig snus egentlig er, og de styrende myndigheter vil måtte sette inn tiltakene deretter.

Daværende helseminister Dagfinn Høybråten ble ikke videre populær i 2003 da han sørget for forbud mot røyking inne på utesteder. Mange dømte forslaget nord og ned, men mange har forsøkt å ta del i æren Høybråten har fått i ettertid.

Men det bør advares mot å forby tobakk i seg selv. Det kan neppe være en gangbar vei at myndighetene går til forbud mot et produkt fordi man «ikke liker det». Folk må få lov til å kunne sitte ute og røyke i en park, dersom man ellers viser normalt hensyn.

Kombinasjonen av lov- og prisregulering, samt bevisstgjøring virker. I et fritt samfunn kan det imidlertid være på sin plass med en advarsel mot over- formynderi — når skaden som påføres kun rammer en selv.


Minilederen: Bråhast

Endelig kom sommeren til Nord-Norge. Men meteorologene kan — selvsagt — ikke love at det varer lenge. Allerede før helga faller temperaturene som en stein.

Det haster få fram grill og badetøy.