Må ta folket i nord på alvor

Monica Mæland er blitt demonisert, men vi må ikke glemme at hun har rygg- dekning fra både stortingsflertallet og regjeringen, med statsminister Erna Solberg i spissen.

Folkebladet på lederplass 29. juni 2018

DEMONISERT Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).  Foto: Berit Roald / NTB scanpix

leder

Det er åpenbart en fordel med sammenslåing av de to fylkeskommunene i nord, men det er ikke vanskelig å være enige i at prosessen har gått fullstendig over styr når ordkrigen dominerer før «ekteparet» blir kjent med hverandre.

Når det er isfront før ekteskapet, er det fare for istid lenge før paret når papir- eller bomullsbryllup. I tillegg til at Finnmark må slepes fram til presten, er det nå en lunken tiltenkt ektefelle som har tatt hoftefeste og kvier seg for å være med på råkjøret.

Finnmark bør definitivt være med i en fellesnemnd som legger premissene for en sammenslåing. Det er stor fare for at uviljen vil gi en haltende start på etableringen av regionen — noe som vil være skadelig for ett av de viktigste poengene med reformen. Nemlig å skape en robust region som har forutsetninger for å påta seg desentraliserte oppgaver.

Det har vært all grunn til å advare mot en skinnprosess uten konkrete løfter og klare ideer om hva Finnmark og Troms kan håndtere selv. Det er riktignok presentert et mulighetsrom på over 20 milliarder kroner fra ekspertgruppen, men det kom etter stortingvedtaket i juni 2017 og det påfølgende valget. Heller ikke da dokument 8-forslaget ble behandlet var det klare og tydelige føringer. Det burde vært på plass i god tid, gjerne i form av forpliktende løfter.

I stedet for å kjøre en prosess basert på hva Finnmark og lokalsamfunnene kan tjene på i et fellesskap, har man valgt arroganse, utilslørte trusler og til syvende og sist straff i utformingen av fellesnemnda. Det er i beste fall dårlig håndverk, ettersom det kun har vært egnet til å provosere. Så må det tilføyes at de som protesterer mot enhver forandring sliter stort med å forstå at det handler om en nasjonal reform.

Monica Mæland er blitt demonisert, men vi må ikke glemme at hun har rygg- dekning fra både stortingsflertallet og regjeringen, med statsminister Erna Solberg i spissen.

Både for å sikre desentraliserte statlige tjenester og kvalitet i tilbudet til folk og næringsliv, er det behov for en reform. Det er dagens struktur som virkelig gir sentralisering.

Et stortingsvedtak for en nasjonal reform kan ikke underkjennes, men det er lov med en time out, plukke opp bitene og pusle på plass et forutsigbart løp basert på respekt og felles agenda. For det er i nasjonal interesse å ha et sterkt Finnmark. Ikke et overkjørt Finnmark.


Minilederen: Subsidiert sol

Butikkene i Tromsø legger nå ut sommerkjoler på billigsalg. Været er ikke så galt at det ikke er godt for noe.

Neste steg bør være at staten subsidierer sydenturer for forfrosne nordlendinger. Med sommerkjoler i kofferten.