Tranøy kommune går foran mot korrupsjon

Manglende kunnskap, og ikke bevisste handlinger, er ofte årsaken til at brudd på habilitetsregler og mistanke om korrupsjon oppstår.

Folkebladet på lederplass 26. juni 2018

I BRESJEN - Det er forbilledlig av Tranøy kommune å gå i bresjen for å skaffe seg kunnskap om korrupsjon, habilitetsregler og tvilsom lobbyvirksomhet, skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Vidar Bjørkli

leder

Det er forbilledlig av Tranøy kommune å gå i bresjen for å skaffe seg kunnskap om korrupsjon, habilitetsregler og tvilsom lobbyvirksomhet.

Andre kommuner i hele regionen bør følge i Tranøy kommunes fotspor. Allerede er nye Senja kommune utfordret. Andre bør også ta opp tråden, og gjennomføre seminarer for både politikere og kommuneansatte — om både kommunelov, offentlighetslov, habilitetsregler, korrupsjon og lobbyvirksomhet. Det er en dyd og nødvendighet, fordi vi vet at korrupsjon er et uvesen som eksisterer i stadig større omfang både nasjonalt og internasjonalt — og som er komplisert å forstå og vanskelig å avsløre.

Tranøy kommunestyre vedtok sist uke å arrangere et dagseminar om temaet. - Et tema det er veldig vanskelig å snakke om. Det kan høres ut som man beskylder noen for noe, men slik er det ikke. Det omhandler tjenester som det offentlige skal gi befolkning og næringsliv. Dette temaet blir nærgående både for politikere og ansatte, uttaler Herbjørg Valvåg fra Tranøy SV til Folkebladet lørdag. Det var hun som fremmet forslaget om å sette korrupsjon på dagsorden.


– Vanskelig å snakke om

Tranøy kommunestyre vedtok dagseminar med tema lobbyvirksomhet og korrupsjon. Nå vil de ha med resterende kommuner på Senja.

 

Det fortjener Valvåg ros for, nettopp fordi det er et ubehagelig tema å snakke om. Men ikke desto mindre viktig, fordi det handler om kunnskap — å bevisstgjøre både politikere, byråkrater å kommuneansatte om å opptre ryddig og til enhver tid forsikre seg om at man beveger seg i åpent lende og innenfor habilitetsregler og andre lover som gjelder. Nettopp åpenhet og fullt innsyn er viktige stikkord for å skape en slik ryddighet.

Og Valvåg nevner også et annet og svært viktig moment; Tillit og troverdighet. Vi har sett mange eksempler på sviktende tillit til både politikere og administrasjon i flere kommuner i regionen. Ofte skyldes det et misforstått «hemmelighetskremmeri». Saker som unntas offentlighet og møter som lukkes skaper mistenksomhet. Mye informasjon kan komme publikum til del også i slike «ømtålige» saker, ved å praktisere meroffentlighetsprinsippet; At man informerer, men unntar bare de momentene og opplysningene som krever beskyttelse i offentlighetsloven.


Vant gravepris for Lenvik-saken

Kommunal Rapport fikk torsdag kveld Fagpressens gravepris for sine avsløringer i innkjøpssaka i Lenvik kommune.

 

Manglende kunnskap, og ikke bevisste handlinger, er ofte årsaken til at brudd på habilitetsregler og mistanke om korrupsjon oppstår. Seminarer med dette som tema er derfor fundamentalt viktig, både for ansatte som forvalter felleskapets verdier, og politikere som er ansvarlig for retningslinjer, oppfølging og kontroll. Og for å bygge opp tillit og troverdighet i befolkningen.

Her går Tranøy kommune nå foran.


Minilederen: Sans for Senja

Deltakerne under Senja Skyrace, arrangert av Sans Senja, opplevde snøstorm på fjellet og en temperatur på to grader.

Du må til de grader ha sans for Senja for å nyte en fjelltur under slike forhold.