Ned fra sin Høie hest

Dette verken kan eller bør være en arena for sosial dumping, så får man heller gjennom egnede forhandlinger ta stilling til lønnspørsmål.

Folkebladet på lederplass 11. juni 2918

AMBULANSE Helseminister Bent Høie (H) har stått last og brast i flyambulansesaken.  Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

leder

Helseminister Bent Høie (Høyre) har stått last og brast med helseforetakets fadese i flyambulansesaken, men ble i realiteten strippet for makt i sakens anledning sist torsdag.

Opposisjonen sparte riktignok Høie når det gjelder posisjonen som helseminister, men en instruksjon i luftambulansesaken må betraktes som mer rammende enn et spark på leggen.

I politikken har det vist seg at ære og tillit betyr svært mye – og her kan man bare konkludere med at Høie har fått beskjed om å handle. I nord har han fått den beskjeden for lenge siden, riktignok med langt saftigere gloser.

Mange vil si at arrogansen som er utvist av helseforetaket og helseminister ikke rimer med den virkelighetsforståelsen man har i Nord-Norge. Når det så viser seg at det ikke er EU-grunnlag for å droppe virksomhetsoverdragelse i anbudene, er det mange som sliter med tilliten til både statsråd og foretak.

Etter alt å dømme har Ap gjort sitt for å spare Høie for mistillitsforslag, nok en gang. Vedtaket er en hybrid-formulering av det mest diffuse slaget, signert Ap, SV, Rødt, KrF, MDG og Senterpartiet: «Stortinget ber regjeringen sikre at erfaring og kompetanse i dagens luftambulansetjeneste videreføres, enten gjennom forhandlinger med operatør, gjennom ny anbudsrunde med krav om virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser eller på annen egnet måte.»

Livet er en rad av kompromisser, men dette vedtaket gir rom for mer trenering, selv om intensjonene er de beste. Det burde vært klargjort hundre prosent og en gang for alle at det handler om helsevesenets hoder og hjerter, som må være med når et anbud utlyses for ambulansetjenesten. Da må man ta høyde for en virksomhetsoverdragelse som skaper trygghet i prosessen, enten det er på sjø, land eller i lufta.

Dette verken kan eller bør være en arena for sosial dumping, så får man heller gjennom egnede forhandlinger ta stilling til lønnspørsmål. Det alle bør være mest opptatt av er at Lufttransport eller Babcock sikrer at disse hodene og hjertene er med videre, med sin kompetanse og kunnskap knyttet til livredning, geografi og klima. De kan nemlig ikke klones når fagmiljøet har forvitret.

Anbudspraksis kan gi kvalitet for pengene, og er i seg selv ikke problemet, men vi trenger gode overgangsordninger som sikrer pasientene og kvalitet i tjenesten. Det henger sammen.


Minilederen: Elg-tiltak

Målselv viltnemnd øker elgkvotene og vil ta ut hele 377 dyr i høstens elgjakt. Et viktig grep for å hindre at skogens konge skal elge seg enda mer inn på veifarende og boligområder i kommunen.