Den viktige kreftomsorgen

Samhandlingen mellom de ulike nivåene er det som skal skape en optimal kreftomsorg.

Folkebladet på lederplass 15. mai 2018

SYKDOM – Vi har også merket oss at hjemmesykepleien har blitt viktig for mange, noe vi mener en svært god løsning, skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: iTromsø

leder

Kreft er en alvorlig sykdom som krever behandling av spesialisthelsetjenesten, men god oppfølging fra kommunene betyr mye for pasientene. Satsingen på en egen kreftkoordinator er blant eksemplene på et viktig grep i Lenvik.

Kreftsykdommen kan nemlig være en livslang prøvelse for mange, også når man blir friskmeldt etter stråling og cellegiftbehandling. Det viser seg nemlig at senvirkningene kan være betydelig, både fysisk og mentalt. I denne perioden er det ekstremt viktig at man blir sett og fulgt opp, som menneske og pasient.

Lokale ildsjeler gjør en fantastisk jobb. Ofte har de kjent alvoret på kroppen, enten som pasient eller pårørende. Derfor engasjerer de seg også for de mange som rammes av det som etter hvert må betraktes som en folkesykdom. De fleste har på en eller annen måte vært i kontakt med sykdommen. Behandlingen har gjort store fremskritt de siste tiårene, noe som gjør at de fleste blir frisk.

Kreftkoordinatorrollen er blitt en viktig del av kreftomsorgen, og ordningen har bidratt til en profesjonalisering av tjenestetilbudet i mange norske kommuner. I Lenvik har man valgt en ansettelse i 100 prosent stilling, noe som er en viktig støttefunksjon for kreftsyke og pårørende.

Synliggjøring av sykdommens utfordringer, informasjon om forebygging, viktigheten av jevnlig testing, treffpunkt og hvilket tilbud vi har lokalt, anført av koordinator Daniel Henriksen-Schmid. Synliggjøring sørger for at flere får hjelp og assistanse, også de som trenger lindring i livets siste fase. Dette helhetlige perspektivet er viktig, uansatt om man blir frisk eller utgangen er fatal. Det gir en trygghet for alle og en følelse av at helseomsorgen er genuin.

Samhandlingsreformen gjorde at kommunene fikk større ansvar. Det tror vi er fornuftig i et omsorgsperspektiv, der tjenestene er nær og tilstede, uavhengig av avstand til sykehus. Vi har også merket oss at hjemmesykepleien har blitt viktig for mange, noe vi mener en svært god løsning.

Samtidig ligger det naturligvis den aller beste trygghet i å få behandling og god oppfølging ved UNN og eventuelt Radiumhospitalet, der spisskompetansen er stor. Samhandlingen mellom de ulike nivåene er det som skal skape en optimal kreftomsorg.


Minilederen: Var det sommeren?

De siste dager med høye temperaturer og et fantastisk sommervær kan se ut til å være over. 17. mai meldes det om kjøligere vær og kanskje regn på kvelden .En sommer er over.