Per sine kvoter — og sjarkenes framtid

Debatten bør engasjere, og mange er spent på hva fiskernes organisasjoner sier.

Folkebladet på lederplass 12. april 2018

MENINGSBRYTNINGER - Fiskernes meninger bør veie tungt, men det er slett ikke sikkert at lokalpolitikerne og sentrale politikere kommer til å ha samme mening som flertallet av landets fiskere, skriver Folkebladet på lederplass. Her er skipper Trond Dalgård og Jan Gunnar Johansen på skreifiske utenfor Gryllefjord.  Foto: Cornelius Poppe, NTB Scanpix

leder

Når sjarkflåtens framtid skal utformes er det viktig å lytte til fiskernes meninger.

Fiskeriminister Per Sandberg la kort tid før påske fram et drøftingsnotat for høring. Det har tittelen «Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem».

«Drøftingsnotatet» er en del av arbeidet med Eidesen-utvalgets innstilling. Lagmann Arild O. Eidesen ledet et utvalg som har foreslått omfattende endringer i kvotesystemene. Fiskeriministeren har valgt å ta sjarkflåten ut som eget tema for å få en prinsipiell avklaring: Skal det, eller skal det ikke være kvotehandel også blant de minste båtene?

I motsetning til de foregående kvotenotatene fra departementet, er «sjarknotatet» mindre konstaterende. Sjelden skinner departementets meninger igjennom. Det er antakelig et klokt valg av en mindretallsregjering. Fiskeriministeren peker riktignok på at det er fire mulige veier å gå for sjarkflåten: Alle har det til felles at de peker i en retning av kvotehandel også for de minste båtene.

Tilsynelatende spør Per Sandberg hvilken modell for kvotehandel høringsinstansene ønsker, men dette er langt fra korrekt. Sandberg spør også om høringsinstansenes syn på langtidseffekten av de ulike modellene, ber om forslag til andre modeller, og spør samtidig om dagens rammebetingelser er tilstrekkelig gode. Dette betyr at Sandberg er åpen for tanken om at de minste båtene slett ikke trenger å laste opp flere kvoter per båt.

Troms er et stort sjarkfylke, og vår region har en etablert, omfattende sjarkflåte. Både kommunestyrene og fiskerorganisasjonene bør engasjere seg i disse særs viktige spørsmåkene. Diskusjonene kommer trolig til å følge kjente spor. Tilhengerne vil peke på nødvendigheten av økt lønnsomhet og om evne til rekruttering. Motstanderne av kvotehandel blant de minste båtene vil peke på muligheten for nyrekruttering uten en dyr «inngangsbillett» i form av dyre kvotekjøp. Denne gruppen vil også argumentere med lønnsomhet, men med motsatte fortegn enn tilhengerne.

De lokale fiskerorganisasjonene har tradisjonelt vært skeptiske til handel blant de minste båtene, mens Norges Fiskarlag har stått for en mer liberal linje. Norges Kystfiskarlag sier klart nei.

Debatten bør engasjere, og mange er spent på hva fiskernes organisasjoner sier. Uansett; fiskernes meninger bør veie tungt, men det er slett ikke sikkert at lokalpolitikerne og sentrale politikere kommer til å ha samme mening som flertallet av landets fiskere.


Minilederen: Liv i byen

Til helga blir det live-musikk med til sammen fire band på to ulike scener på Finnsnes; Ottos og Hugos.

Live-byen Finnsnes er i ferd med å vekkes til live igjen.