Innfrir ikke våre Nato-forpliktelser

At Forsvaret trenger mer penger i årene som kommer hersker det ingen tvil om.

Folkebladet på lederplass 10. april 2018

VAGT Høyres landsmøte, som hyllet leder Erna «Stjerna» Solberg, endte opp med en vag og uforpliktende resolusjon om Natos toprosentsmål, skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix

leder

De som hadde håpet at helgas Høyre-landsmøte skulle være et startskudd for å få fart i forsvarsbudsjettet, ble skuffet.

Delegasjonene fra Troms og Finnmark, og forsvarsfylker ellers i landet, hadde på forhånd ladet med skarpt for å presse Erna Solberg og regjeringa til å sørge for at Norge når våre forpliktelser om å bruke to prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) på Forsvaret innen 2024. Men det ble dessverre mest løskrutt. Landsmøtet endte opp med en svært vag og åpen resolusjon om Natos toprosentmål.

Høyre-representantene fra nord er selvsagt opptatt av både helikoptre, stridsvogner og Hæren. Kravet om avklaring, klar strategi for framtida og økt satsing på Forsvaret i nord er uomtvistelig. Det handler om en satsing som må bli så sterk at toprosentsmålet kan nås. Pr. i dag — med den bevilgningstakten vi nå ser, er vi nærmere 1,5 prosent.

Og den siste beregningen fra Forsvarsdepartementet viser at prosentandelen ligger an til å falle de neste årene. Derfor er det illevarslende at Høyres landsmøte vedtar en resolusjon som ikke forplikter til noe som helst.

Satsingen på Forsvaret har økt under den blåblå regjeringen. Målt i utgift per innbygger bruker Norge mer enn de fleste Nato-land. Nye kampfly, nye ubåter og overvåkningsfly er kjøpt inn og representerer viktige elementer i totalforsvaret. Men kritikerne viser til en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon, spesielt i nord, med et trusselbilde og spenningsnivå som minner mer og mer om den kalde krigen. Det krever investeringer i vår egen sikkerhet og vårt eget forsvar.

At Forsvaret trenger mer penger i årene som kommer hersker det ingen tvil om. Vi styrer mot en avvikling av hærbrigaden slik vi kjenner den i dag. Under Høyre-landsmøtet framkom ingen klare signaler om hva partiet og regjeringen tenker rundt Hærens framtid— heller ikke om helikoptre og stridsvogner.

Derfor må det slås fast at Høyres landsmøte endte opp med mange ubesvarte spørsmål og det vi kan kalle et forsvarspolitisk vakuum. Strategidebatten står på stedet hvil.

Betyr dette at Høyre og regjeringen i realiteten har gitt opp målet om to prosent av BNP til Forsvaret innen 2024? Spørsmålet kan stilles etter helgas landsmøte. Målet bør uansett ligge fast. Og de små skrittene må gå fram, ikke tilbake.


Minilederen: I veien

En delegasjon fra fiskeridepartementet skulle besøke sjømatbedrifter på Senja mandag, men ble stoppet av ras.

Og fikk dermed oppleve de utrygge sjømatveiene på nært hold.