Streik vil ramme Midt-Troms tungt

Trolig må regjeringen kaste inn en joker for å hindre storstreik. AFP er en trepartsordning der staten må være med om det skal gjøres endringer.

Folkebladet på lederplass 5. april 2018

KALDT Ovnene ved Finnfjord AS kan bli kalde dersom en storstreik lammer Norge. Trolig må regjeringen kaste inn en joker for å hindre storstreik, skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Linda Juanett Lande

leder

Faren for storstreik i Norge er overhengende. Også vår region vil bli rammet tungt.

Hurtigbåten mellom Troms, Finnsnes og Harstad vil slutte å gå. Produksjonen ved Nortura i Målselv vil stoppe opp, og ovnene ved Finnfjord AS vil slukkes og bli kalde. Blant annet.

Meklingsinnspurten mellom LO og NHO begynte klokken 10.00 onsdag og skal etter planen avsluttes lørdag klokken 24.00. Ifølge VG har verken lønn eller obligatorisk tjenestepensjon vært gjenstand for reelle drøftelser til nå. Det er med andre ord en lang vei å gå.

Partene bør åpenbart strekke seg langt for å unngå streik, men klarer det neppe uten bidrag fra regjeringen. Svært mye står på spill. Da forhandlingene endte i brudd før palmehelga, varslet LO og YS plassfratredelse for over 200.000 medlemmer. Dersom Riksmekleren ikke klarer å løse floken denne uka, kan storstreiken brake løs med alle sine konsekvenser neste uke.

Årets oppgjør er åpenbart svært krevende. Meklernes vanskeligste jobb blir å finne løsninger som partene kan bli enige om når det gjelder pensjon. Og dersom det er riktig at dette foreløpig ikke har vært tema i drøftelsene, viser det hvor dramatisk situasjonen er. Pensjon er et mye mer komplisert og uoversiktlig tema enn lønnstillegg, og handler i tillegg om viktige prinsipper, store penger og langsiktige avtaler.

Riksmekleren stiller denne gangen med tre meklere, mot normalt to. Det forteller at det ligger tunge saker på bordet. Det aller vanskeligste blir trolig å finne en AFP-løsning som begge parter kan si ja til. For arbeidstakerne handler dette først og fremst om å sørge for at terskelen for å bli kastet ut av ordningen blir høyere. I dag mister mange retten til AFP på grunn av sykdom eller fordi de mister jobben kort tid før de fyller 62 år. For arbeidstakerne er nøkkelelen hvor mye du har jobbet fra du er 55 til du er 62, ikke om hvor lenge du totalt har vært ansatt i en AFP-bedrift.

Dette er problematisk for NHO. For mange av deres medlemmer kan det i praksis bety at de betaler inn til noe som verken de eller deres ansatte får nyte godt av. Samtidig er NHO bekymret over at ordningen er sterkt underfinansiert og at en alvorlig smell truer lenger framme.

Trolig må regjeringen kaste inn en joker for å hindre storstreik. AFP er en trepartsordning der staten må være med om det skal gjøres endringer. Her kan nøkkelen til en løsning ligge. Men det betinger at LO og NHO strekker seg langt.


Minilederen: Streiker allerede...

To av tre hurtigbåter mellom Tromsø, Finnsnes og Harstad er inne til reparasjon. Nå kan hurtigbåtene på denne ruta bli tatt ut i streik.

Noen vil kanskje hevde at de har streiket nok allerede.