Et skikkelig krafttak i nord

KRAFTTAK Balsfjord-linja vil skape en helt annen trygghet og forutsigbarhet for innbyggere og næringsliv helt nord i landet.  Foto: iTromsø

leder

Den såkalte Balsfjord-linja, som snor seg gjennom Bardu og Målselv og skal gi mer stabil kraftleveranse til Nord-Norge, skal nå videreføres helt til Skaidi i Finnmark. Det er et krafttak som betyr mer enn de fleste av oss kanskje fatter.

I 2019 går Statnett i gang med bygginga av kraftlinja videre fra Skillemo til Skaidi i Finnmark. Det er en investeringsbeslutning av vital betydning for Finnmark og Nord-Norge som gir håp om at viktig infrastruktur videreføres raskt østover.

Folkebladet-TV: Kraftutbygging gir lokale ringvirkninger

Balsfjord-linja har sakte, men sikkert jobbet seg fra Nordland, gjennom indre Troms og mot Alta og Skillemo, der en koloss av en trafostasjon skal bygges. På andre siden av Sennalandet pågår det en parallell utbygging, som kanskje ikke gjør det direkte overraskende at Statnett tar turen videre over fjellet.

Den trinnvise utbyggingen har likevel gitt en viss usikkerhet om vilje til å inkludere hele landet i et modernisert krafttak, men denne beslutningen ved inngangen til 2018, viser at Statnett tenker framover og ser potensialet. I tillegg kan det tenkes at det politiske presset har hatt betydning for Statnetts strategi.

Den evinnelige debatten om høna og egget gjelder her, som på mange andre områder. Dagens behov og forbruk er en naturlig del av beslutningsgrunnlaget, men det må også handle om en hypotetisk vurdering av hva en slik kraftlinje får av betydning for investeringer og kapitalisering i Nord-Norge.

Det henger sammen – og linja vil være viktig infrastruktur for å skape vekst og utvikling i nord. Det kan handle om olje og gass, vindmøller og mineraler, der investorer vil være særdeles opptatt av kraftleveranser og trygghet. Da er det også positivt at Statnett nå er i dialog med ulike aktører om hva man kan se for seg av aktivitet.

Alle forstår at selv statlige foretak ikke kan svi av milliarder på måfå, men den politiske ambisjonen bør være at Nord-Norge er optimalt rustet for ny næringsvirksomhet.

Poenget er at ressursene i Nord-Norge må tas i bruk hvis de skal ha sin misjon, og da er det behov for infrastruktur. Som veier, fiskerihavner, tunneler, fiber - og kraftlinjer.

Linja vil skape en helt annen trygghet og forutsigbarhet for innbyggere og næringsliv helt nord i landet. Dagens beredskap er mangelfull og «hviler» blant annet på drahjelp fra anlegget på Melkøya, hvis alt går i svart.

Det er en situasjon som ikke kan være tilfredsstillende for regjeringer som prater seg varm på nordområdesatsing.


Minilederen: Opp

Onsdag ble opplagstallene for norske aviser presentert, og hele 105 aviser kan vise til økning.

Dermed er medievirkeligheten i Norge snudd opp ned på et par år, og opplaget lever opp til til navnet sitt. Det går opp. Ikke ned.