Flere fotobokser, mer snittmåling

Det tråkkes lettere på gassen der fotoboksene står

Folkebladet på lederplass 8. februar 2018

INNBRINGENDE Denne fotoboksen i Bardu var den mest inntektsbringene i Troms i fjor.  Foto: Elisabeth Krey Jenssen

leder

Fotobokser fungerer! Erfaringene fra både «vanlige» fotobokser og bokser som foretar gjennomsnittsmålinger på ulike strekninger i Troms viser at boksene har effekt.

Likevel: Statistikken over antall forseelser og bøter i Troms viser at det fortsatt tråkkes hardt på gassen. 4.217 sjåfører var for tung på gassfoten da de passerte en fotoboks i Troms i løpet av 2017, viser statistikk fra Troms polidistrikt.


Den mest innbringende fotoboksen i Troms

En fotoboks i Bardu fanget flest fartssyndere og ga størst inntjening til statskassen i Troms i fjor.

De seks fotoboksene i Midt-Troms sørget alene for nesten halvparten av de totale inntektene til Staten fra fotoboksene i Troms. 1,79 millioner kroner kom inn etter at bilister har vært for hard på gassen ved passering. Totalt sørget fotoboksene i Troms for over 3,7 millioner kroner i fartsbøter i fjor.

«Troms-rekorden» i fjor var det fotoboksen på E6 nord for Setermoen som sto for. Hele 909.000 kroner måtte 648 fartsglade sjåfører punge ut med etter å ha blitt fotografert ved denne fotoboksen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er ikke den mest ivrige tilhenger av å sette opp nye fotobokser i Norge. Han må gjerne snakke varmt om heller å prioritere andre trafikksikkerhetstiltak som midtdelere og holdningsskapende arbeid. Men på de fleste strekninger i distriks-Norge er midtdelere selvsagt en umulig løsning, og holdningsskapende innsats kan aldri bli noe annet enn et godt og nødvendig supplement.

Her må andre fartsreduserende tiltak settes inn, og da fremstår gjennomsnittsmåling, eller streknings-ATK, som det beste.

Effekten er godt dokumentert. På en rekke strekninger i Troms er nedgangen i antall forelegg betydelig på strekninger som har hatt gjennomsnittsmåling over tid. Selv om det i enkelte tilfeller kan tilskrives færre driftsdøgn, hersker det ingen tvil om at det tråkkes lettere på gassen der fotoboksene står.

Det er gjennomsnittsmåling over en lengre distanse som er mest effektiv. Ifølge beregninger gjort av Statens vegvesen, er nemlig effekten tre ganger bedre enn såkalt punkt-ATK.

Dette fordi bilistene senker farten over en lengre strekning, og ikke bare rett før fotoboksen. Uansett; Flere fotobokser betyr senket fart, tryggere trafikk og bidrar åpenbart til at flere som fristes av grassatkjøring tenker seg grundig om før de trår gassen i bånn.


Minilederen: Plast

Regjeringen blar opp 80 millioner kroner til plast-rydding langs norske strender.

Med innføring av plastpose-avgift i tillegg, får regjeringen i pose og sekk.