Samisk vitalisering og synliggjøring

SAMISK DAG – I sum gir dette mange gode grunner til å løfte det samiske og feire 6. februar,skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Knut Falch / NTB scanpix

Inntrykket er at reiselivet og turistene er stadig mer opptatt av en autentisk uttrykk, de er ute etter ekte opplevelser og ønsker i større gard å styre unna lettvinte løsninger.

Folkebladet på lederplass 8. februar 2018
leder

Fjorårets mangfoldige og stolte feiring av 100-årsdagen for det første samiske landsmøtet i Trondheim, har bidratt til å synliggjøre og løfte statusen på 6. februar. Det er et bidrag til å styrke selvfølelsen og skape større stolthet for sine egne røtter.

Folkebladet-TV: Feiret dagen med ei spesiell utstilling

For 25 år siden var det spede og forsiktige forsøk på feiring av Samefolkets dag, blant annet i vår region. Kanskje man var tilbakeholden av redsel for å provosere, vel vitende om at det lå an til både navnedebatter og berettigelse av både eget flagg og feiring.

I Midt-Troms og svært mange ander steder, ikke minst — og naturlig nok — i Finnmark, har man sett en klar vitalisering av samisk kultur og samfunnsliv. Det handler om både kunnskapsbygging, synliggjøring og stadig større toleranse — der man også har blitt tryggere på at egen identitet og livsutfoldelse som samisk er akseptert.

Folkebladet-TV: Vurderer å utvide feiringa til neste år

Det skyldes at politiske merkesteiner er flyttet, men også at eksempelvis kulturlivet er flinke til å integrere. Da snakker vi om det utvidete kulturbegrep, som også inkluderer diverse aktivtet, næring, håndverk og mat.

I går var det omfattende feiring flere steder i regionen, eksempelvis på Gamtofta i Sørreisa, med Arvid Oliver Skjellhaug som utrettelig pådriver. Dagen ble også feiret på Sážža, Senja natur- og kultursenter, ved gamle Øverbotn skole i Tranøy. På Sážža arbeider Midt-Troms Museum og Ånderdalen Nasjonalparkstyre med samarbeidsformer for kultur- og naturarbeid på Senja, og har i fellesskap utviklet den permanente utstillingen Folk & Natur som formidler natur- og kulturhistorie på Senja.

Sážža og Gamtofta er to lokale eksempler på at man har bygd opp aktiviteter og et stolt fellesskap på tvers av generasjonene. Det kommer ikke av seg selv at stadig flere har på seg kofte og samiske festdrakter, ikke bare på 6. februar.

At samisk kultur og tradisjoner også har appell og fanger interesse internasjonalt, er utviklingen i reiselivet et godt eksempel på. Stadig flere aktører innen reiselivet samarbeider for å vise fram stolte samiske tradisjoner, og ta med turister fra fjern og nær på aktive opplelevelser i naturen, sommer som vinter.

Inntrykket er at reiselivet og turistene er stadig mer opptatt av en autentisk uttrykk, de er ute etter ekte opplevelser og ønsker i større gard å styre unna lettvinte løsninger.

I sum gir dette mange gode grunner til å løfte det samiske og feire 6. februar.


Minilederen: Villmark

Elgbestanden vokser kraftig, og blir stadig mer nærgående. Havørna tar livet av huskatter.

Slik går dagene i Europas siste villmark.