Bardufoss fortjener trygghet og seriøs behandling

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

Det er mulig at både Austgard og andre ser spøkelser på høylys dag, men det er ingen tvil om at Bardufoss er utsatt for «sentrale krefter» som jobber mot både helikoptermiljøet og flystasjonen.

Folkebladet på lederplass 6. februar 2018
leder

Knapt noen offentlig arbeidsplass i Midt-Troms har over flere tiår vært utsatt for så mye utrygghet, spekulasjoner og rykter som flystasjonen, helikoptermiljøet og den sivile flyplassen på Bardufoss.

Nå fortjener både sivilt og militært ansatte, lokalpolitikere og befolkningen ellers i hele regionen klare svar fra sentrale politikere om hvilken framtid flymiljøet på Bardufoss egentlig har.

Siste runde i den uendelige serien om skjebnen til Bardufoss, er utspillet fra forsvarssjefen om å flytte hele NH90-flåten over på fregattene og la Kystvakta stå uten helikopterstøtte. Det betyr nok en spiker i kista for flystasjonen på Bardufoss. Eller? Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (Høyre) uttalte til Nordlys fredag i kjølvannet av dette utspillet, at helikoptermiljøet på Bardufoss er trygt, at det ikke blir endringer i helikopter-vedlikeholdet, og at åtte av helikoptrene skal ha base i nord. Mens seks skal være tilknyttet fregattvåpenet i Bergen.

Er denne «forsikringen» fra forsvarsministeren til å stole på? Vi registrerer at skepsisen er stor lokalt. Venstre-leder Rolf Austgard i Målselv, som har lang fartstid i flymiljøet, mener det er klare eksempler på krefter som ønsker å flytte hele NH90-flåten til Vestlandet, at det har vært jobbet sterkt mot å utvikle et helikoptersenter på Bardufoss rundt NH90.

Og når 339-skvadronen feies bort fra Bardufos er totalbildet at Bardufoss blir mer og mer nedbygd, og at det er noen som vil «gruse» Bardufoss, mener Austgard. Austgard mener at det også er et tegn at det gjøres så vanskelig som mulig å la Patria få etablere seg på Bardufoss. Alt fokus i Luftforsvaret er rettet mot å finne penger til innfasingen av F-35 kampfly, mener Austgard.

Det er mulig at både Austgard og andre ser spøkelser på høylys dag, men det er ingen tvil om at Bardufoss er utsatt for «sentrale krefter» som jobber mot både helikoptermiljøet og flystasjonen. Dersom disse kreftene lykkes, vil det selvsagt også true den sivile flyplassens eksistens. Det vil i så fall være en tragedie for hele regionen.

Målselv-ordfører Nils Foshaug mener både 337-skvadronen og helikoptermiljøet på Bardufoss vil leve videre, og at Kystvakta må ha egne helikoptre. Foshaug tar til orde for å få stablet på beina et et helikopterutvalg av fagmilitære og politikere, som skal se på gode løsninger for helikopterstøtte både til Sjøforsvaret og Hæren. Det er en god idè — la oss starte der. Alle mulige politiske grep må gjøres for å skape trygghet og forutsigbarhet for flymiljøet på Bardufoss.


Minilederen: Rekord

Det har vært en kjempestart på året for norsk sjømateksport. I januar sendte vi av gårde sjømat for 7,7 milliarder kroner til den store utland.

Så får vi bare håpe at det blir litt mølje igjen til oss glade lakser i nord.