Politi-tall til kraftig ettertanke

BEREDSKAP – Det kan være at politiets arbeid har gitt bedre uttelling, men det kan også skyldes at det forebyggende arbeidet fra flere instanser har vært forsømt over tid, slik at narkotikamiljøet i regionen har fått vokse seg større, skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

leder

Politiet i Finnsnes lensmannsdistrikt og det nye Midt-Troms lensmannsdistrikt har lagt fram statistikken for straffesaker i året som gikk. Det er tall som gir grunn til refleksjon og ettertanke.

I statistikken for Midt-Troms lensmannsdistrikt, som omfatter Målselv, Bardu, Lavangen, Ibestad og Balsfjord, er det en samlet økning på 11 prosent i antall straffesaker fra året før, og økninga er særlig sterk blant ungdom under 18 år.

Mens politiet registrerte 54 straffesaker i denne aldersgruppa i 2016, var det 128 straffesaker i 2017, en økning på 137 prosent. Lensmann Andreas Nilsen sier «han skvatt litt med en gang», men ble litt beroliget da han registrerte at fastboende ungdom i regionen bare står for 40 prosent av sakene, og i liten grad har bidratt til økninga. Likevel er det tall som bør bekymre.

I Finnsnes lensmannsdistrikt er det spesielt narkotikasakene og beslagene som er mest illevarslende. Antall narkosaker har økt med 42 prosent, fra 92 i 2016 til 131 i fjor. Politiet er opptatt av å «nå tak i» de unge som ikke er fast i rusmiljøet, og ikke minst bakmennene som driver mer profesjonelt med salg og omsetning. Her mener lensmann Arnold Nilsen at politiet i fjor gjorde en god jobb, og viser blant annet til et beslag av 2,5 kilo amfetamin til en gateverdi av 2,5 millioner kroner. Ni personer ble tatt.

Det er godt jobba av politiet. Samtidig bør det være en øyeåpner for mange. For politiet, for ungdommen og ikke minst for foreldre og foresatte. Ungdommens lefling med narkotika starter i det små, og derfor er det avgjørende at politiet har ekstremt fokus på ungdom i en potensiell rekrutteringsfase. For som på alle andre områder, handler det om å ta ondet ved roten.

Forklaringene på økningen er selvsagt flere. Det kan være at politiets arbeid har gitt bedre uttelling, men det kan også skyldes at det forebyggende arbeidet fra flere instanser har vært forsømt over tid, slik at narkotikamiljøet i regionen har fått vokse seg større. Arnold Nilsen peker på at langsiktig arbeid og utholdenhet er viktige egenskaper for politifolk som jobber med narko.

Uansett er det viktig at man setter mer ressurser inn i det arbeidet som har dokumentert effekt. Å være synlig på skoler og i ungdomsmiljøet generelt, har en uvurderlig forebyggende effekt.

Men politiet alene løser ikke dette problemet. Her må også foresatte komme på banen. Foreldre må ta ansvar og involvere seg mer i ungdommens gjøren og laden. Det er ikke nødvendigvis populært, men det er nødvendig.


Minileder: Forlater

Gründer Arnulf Hanssen overlater Solli Trappefabrikk på Senja til daglig leder Roy Isaksen og produksjonsleder John Arnar Hanssen.

De har ingen planer om å trappe ned.