Utmattende krangel i nord

Et regnestykke med flere ukjente

Folkebladet på lederplass 24. januar 2018
leder

Forhandlingene mellom Troms og Finnmark om sammenslåing er havnet så skjevt ut at man ikke skulle tro det er voksne, ansvarlige politikere som er satt til å finne en løsning.

Sist uke var ledelsen i de største kommunene i Troms og Finnmark samlet for å diskutere regionreformen og de mulighetene som åpner seg i en ny og sammelslått fylkeskommune. I likhet med de øvrige møter mellom partene endte det med offentlig skittentøyvask i ettertid. Før helga møtes partene igjen i Vadsø. Det er grunn til å frykte at såpeoperaen fortsetter.

Forhandlingene mellom delegasjonene fra Troms og Finnmark har så langt fungert som en øvelse i å prate forbi hverandre med stive smil, med påfølgende brannslukking og ordkrig. Det er den perfekte strategi for at de viktigste beslutningene blir tatt i hovedstaden.

Av en eller annen grunn har man fått for seg at regionreformen dreier seg om tautrekking basert på dagens landskap, det vil si to kakestykker som skal skufles i den ene eller andre retning. I stedet burde man naturligvis sett på regionen som helhet, med nye øyne.

Da hadde det riktig nok vært en fordel å vite hvilke statlige tjenester man ser for seg skal kunne håndteres i regionene. Ekspertutvalgets innspill kommer i februar, og vil forhåpentligvis ta debatten litt videre.

Reformen er stor og bør ledsages av debatt. Det er lov å jobbe helhjertet for en sak man mener er grunnleggende viktig, selv om Stortinget to ganger har vedtatt sammenslåing. Engasjementet og folkemøtet i regi av «For Finnmark» synes imidlertid først og fremst å være et genuint ønske om å bevare dagens struktur, og virker samtidig drevet av frykt for å miste arbeidsplasser.

At bekymringene for sammenslåing er store, og størst i Finnmark, skyldes nok at det er et regnestykke med flere ukjente, mangelfull informasjon og en uoversiktlig prosess. Å bli sittende å surmule etter to stortingsvedtak er imidlertid en bjørnetjeneste, i stedet for å være proaktiv på tilbudssiden.

Men det er selvsagt ikke enkelt når de mest framtrendende forhandlerne skyter mot hverandre; eksempelvis at fylkesrådsleder Willy Ørnebakk i Troms mener Finnmark er hårsåre og driver en «lillebrorstrategi», og fylkesordfører Ragnhild Vassvik i Finnmark skyter tilbake med beskyldninger om hersketeknikker fra Troms. Sånt bidrar ikke til godt samarbeidsklima.


Minileder: Elg-rekord

Nesten 1.000 elg ble felt under elgjakta i 2017 i Midt-Troms, som er ny rekord.

Men fortsatt «spruter det elg ut av skogen». 2018 blir et nytt rekordår.