Høy tillit til politiet

Undersøkelsen skal ikke være en sovepute, men en god løypemelding

Folkebladet på lederplass 12. januar 2018

TILLIT Folks tillit til politiet har vært ganske stabil — og høy — de siste årene, og det er faktisk rekordnotering når 83 prosent i den siste såkalte innbyggerundersøkelsen uttrykte sin tillit til etaten.  Foto: Ronald Johansen, iTromsø

leder

Folks tillit til politiet har vært ganske stabil — og høy — de siste årene, og det er faktisk rekordnotering når 83 prosent i den siste såkalte innbyggerundersøkelsen uttrykte sin tillit til etaten.

Verdt å merke seg er det at andelen som synes politiet er blitt mer synlig i lokalområdet, nå er 58 prosent, opp hele 18 prosent fra 2015-målingen. Og når 95 prosent svarer at de føler seg trygge i nærmiljøet, har politietaten fått en god attest ved inngangen til det nye året.

Det er grunn til å understreke de gode resultatene kommer i en tid hvor man står midt oppe i den mest krevende omstillings- og innkjøringsprosessen på lenge.

Det er for tidlig å konkludere når det gjelder politireformen. Undersøkelsen som ble gjennomført i fjor høst gir imidlertid et førsteinntrykk, som best kan beskrives som løfterikt.

Hadde prosentsatsene gått tilsvarende i motsatt retning, er det liten tvil om at enkelte av politireformens motstandere ville ha vært raskt ute med en domsavsigelse.

Blant de forhold som vil bli fulgt spesielt nøye fremover, er tiden det tar fra en melding kommer inn til politiet er på stedet. I 2017-undersøkelsen er det litt færre enn tidligere som har et positivt inntrykk av responstiden.

Spørsmålet om hvilke hendelser folk bekymrer seg mest for, gir en målestokk på kriminalitetsutviklingen så vel som på politiets prioriteringer. Ikke uventet utgjør nettsvindel, annen databasert kriminalitet og identitetstyveri et vekstområde i så måte. Vi lever en stadig større del av vår hverdag på nettet, og kjeltringene følger etter. Da er det grunn til å notere at bare én av tre spurte tror politiet håndterer denne typen lovbrudd på en tilfredsstillende måte.

Det noe misvisende uttrykket «hverdagskriminalitet» endrer karakter, noe som skjerper kravene til oppdatering og spesialisering hos lovens håndhevere. Kriminalitetsbildet blir mer sammensatt, og fra lovgiverens side kommer jevnlige krav om områder som skal prioriteres, med seksualrelaterte lovbrudd som ett eksempel.

Utfordringene er mange og store. Undersøkelsen skal ikke være en sovepute, men en god løypemelding, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård. Vel verdt å ta med seg i den politireformen som skal iverksettes i løpet av året.


Minilederen: Ap-respons

Ap får sin laveste oppslutning noensinne i Respons Analyses måling gjort for Bergens Tidende.

Da gjenstår det bare å se hvordan partiet responderer på målinga.