Sett ned fartsgrensen på utsatte strekninger

Uansett hvor genialt systemet er, må det ses i sammenheng med den viktigste faktoren: Farten.

Folkebladet på lederplass 9. januar 2018

FARTSGRENSE Fartsgrensene bør settes ned på utsatte strekninger.  Foto: Eirik Dahl

leder

Bare i Tranøy kommune har det i løpet av en måned vært elleve elgpåkjørsler. I tillegg er det kjørt på masse elg i andre kommuner i Midt-Troms. Det forteller med all tydelighet at det er behov for tiltak. Det mest effektive av dem er å sette ned farten.

I så måte er det høyst legitimt å sette ned fartsgrensen på de mest ulykkesutsatte strekningene. I vårt område gjelder dette flere områder i hele Midt-Troms, både på innlandet og ved kysten. Nå har vegvesenet allerede uttalt at det ikke vil være aktuelt å gå til et slikt skritt. Ifølge etaten er det ikke gjennomførbart. «Folk er vant til en viss fartsgrense på bestemte veier, og erfaringene våre er at hastigheten ikke går ned når vi setter ned fartsgrensen», var vegvesenets forklaring i et intervju med NRK Troms før jul i fjor.

Vi vet at det er gjort enkelte tiltak på noen strekninger for å forhindre påkjørsel. Det kan i den senere tid virke som om det er behov for flere tiltak.

Når vi vet hvor stort problemet er, og ikke minst hva det som oftest innebærer av lidelser for dyr og mennesker, er det grunn til å stoppe litt opp ved det som umiddelbart virker å være en forhastet konklusjon. Dersom den er basert på konkrete måledata, er den imidlertid enklere å kjøpe enn hvis den er basert på ren synsing. For hvis det siste er tilfelle, bør vegvesenet så absolutt gjøre en ny vurdering. Problemet er som kjent alvorlig, og forsikringsselskapet If estimerte for noen år siden at hver elgpåkjørsel i gjennomsnitt koster 150.000 kroner. Tallet er såpass høyt fordi relativt mange biler blir kondemnert etter krasj med skogens konge.

Nå er det slett ikke slik at vegvesenet skal beskyldes for å ta lett på oppgaven. I fredagens Harstad Tidende kommer det tydelig frem at etaten jobber kontinuerlig for å finne gode løsninger, og sist ut er et system med skilt som blinker når det via Facebook varsles om elgobservasjoner i området. Et minus med denne innretningen er at det kan gi en falsk trygghet. For ingen blinking betyr slett ikke at området er klarert og trygt. Uansett hvor genialt systemet er, må det ses i sammenheng med den viktigste faktoren: Farten.


Minilederen: Full fart

En taxisjåfør i Tromsø ble tatt syv ganger på åtte dager i en og samme fotoboks.Selv om politiet fastslo at det var feil på speedometeret ble mannen domfelt og nå skal saken opp i høyesterett.

Her kan det virke som det har gått for fort for både politi og rettsvesen.