Riktig oljedom fra tingretten

BESTEMMER - Dermed blir det ikke jussen, men politikken, som fortsatt kommer til å avgjøre om det skal bli lov å lete etter olje og gass i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Harald Pettersen/Statoil ASA

Det er ingenting som tyder på at Stortinget trenger domstolens hjelp til å trekke grensene, og godt er det.

Folkebladet på lederplass 8. januar 2018
leder

Greenpeace, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon tapte rettssaken mot regjeringen om oljeleting i Barentshavet — og må betale statens sakskostnader. Det er en riktig dom.

– All makt i denne sal, har vært et bærende prinsipp for Stortinget siden parlamentarismen ble innført. Selvsagt finnes det tilfeller der Stortingets autoritet kan utfordres av domstolen, men et spørsmål om oljeboring vil først og fremst fremstå som et politisk spørsmål, som domstolene både bør og skal holde seg unna.

Greenpeace, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon gikk til søksmål mot staten på grunn av 23. konsesjonsrunde, som la til rette for at 40 blokker i Barentshavet skulle åpnes for oljeleting. Saksøkerne mente at konsesjonsrunden var i strid med Grunnlovens paragraf 112. Denne grunnlovsbestemmelsen sier at «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares». I dommen slås det fast at miljøparagrafen i Grunnloven ikke omfatter utslipp av CO₂ i utlandet fra eksportert olje og gass. Tingretten konkluderer også med at risikoen for miljøskade som følge av oljeletingen, kan karakteriseres som begrenset.

Dommen fra tingretten er ikke rettskraftig. Den kan bli anket, men det er etter vårt skjønn lite sannsynlig at miljøorganisasjonene kommer til å vinne fram. Dermed blir det ikke jussen, men politikken, som fortsatt kommer til å avgjøre om det skal bli lov å lete etter olje og gass i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Spørsmålet om oljeleting i våre nære havområder har vært tema lenge, og slik saken står nå, er det absolutt ingen ting som tilsier at en åpning er nært forestående. Det er annerledes i nord. Barentshavet er en oljeprovins i utvikling. Snøhvitfeltet har skapt velstand lenge, og Goliat ble satt i produksjon i fjor. Om noen år vil Johan Castberg bidra med nye milliardinntekter. Stortinget vil styre utviklingen.

Stortinget har gjennom flere tiår ført en temmelig forsiktig linje i olje- og gasspørsmål. For eksempel ble Troms II-feltet nord for Andenes og Senja stengt etter kort tid. Andre områder som har vært åpne, er stengt. Dette inkluderer nordlige felt i Nordland. Det er ingenting som tyder på at Stortinget trenger domstolens hjelp til å trekke grensene, og godt er det.


Minilederen: Inventaret?

Det legendariske utestedet Otto`s på Finnsnes gjenoppstår i mars. Da Otto`s stengte for tre år siden fikk publikum ta med seg møbler og inventar.

Så nå er det bare å lete fram gamle barkrakker og ølkrus og levere tilbake.