#Metoo — en folkebevegelse

HOLDNINGER: - Skjerpede paragrafer og i siste instans prioritering i politiet kan vise seg nødvendig, med det mål for øyet å fremskynde en gjennomgripende og påkrevet holdningsendring, skriver Folkebladet på lederplass. Foto: Fredrik Sandberg, TT/NTB Scanpix  Foto: Fredrik Sandberg/TT / NTB scanpix

Kampanjen må videreføres med uforminsket styrke, og med samme evne til å styre unna grøfter og fallgruver.

Folkebladet på lederplass 2. januar 2018
leder

Når historien om 2017 skal skrives, er #Metoo sikret en sentral plass. Kampanjen figurer som årets navn og årets nyord, i det internasjonale mediebildet så vel som her hjemme.

De amerikanske kvinnene som først sto frem med sine beretninger om uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering, tok lokket av oppdemmet fortvilelse — og sorg — og ga nytt mot til medsøstre i land etter land.

I Norge har kampanjen fått en bredde og en styrke som neppe noen hadde sett for seg. De siste månedene er søkelyset rettet mot sektor for sektor i samfunnslivet, og bransje for bransje i arbeidslivet. Det avdekkes forhold som i stor grad — ufattelig nok — har gått under radaren i de fire årtiene siden likestillingstanken for alvor slo igjennom i det norske samfunnet.

I andre del av 1970-tallet kom den banebrytende likestillingsloven, verdens første likestillingsombud og ikke minst en moderne arbeidsmiljølov. Så fulgte den første regjeringen med kjønnsbalanse. Hele prosessen på Aps vakt. Men det var også en sosialdemokrat som i sin tid lanserte begrepet «den gjenstridige virkeligheten». Nettopp seksuelt preget trakassering og uakseptabel oppførsel utgjør én nøkkelfaktor i de problemene som for tiden herjer og margstjeler partiet.

Tilfellene som på løpende bånd avdekkes i Ap viser hvordan «uønsket seksuell oppmerksomhet» så lenge kunne foregå uten offentlig oppmerksomhet. Det handler om varslingsrutiner, prosedyrer for oppfølging, ledelsesansvar — eller rettere sagt om en mangel på alt sammen. Skjerpede paragrafer og i siste instans prioritering i politiet kan vise seg nødvendig, med det mål for øyet å fremskynde en gjennomgripende og påkrevet holdningsendring.

Uforutsigbarhet og utrygghet blir et gjennomgangstema i årsskiftets kavalkader og analyser. Verdenssituasjonen innbyr dessverre til det. Men trygghet i dagliglivet — for alt fra voldtekt via klåing til plagsomme sms-er — skulle være en selvfølge for alle i 2017. Årets mest omtalte emneknagg — #Metoo — må fungere som en marsjordre for det nye året. Kampanjen må videreføres med uforminsket styrke, og med samme evne til å styre unna grøfter og fallgruver. #Metoo omtales som en ny folkebevegelse. Mindre kan ikke ambisjonen være.


Minilederen: Tryggere

Ni ørn er på kort tid påkjørt av toget på Nordlandsbanen.

Livet som ørn er tryggere nord for Fauske og Narvik.