2017 — et utfordrende år ligger bak oss

PÅ FLUKT Over 60 millioner mennesker er på flukt, over 20 millioner av disse er under 18 år.  Foto: AP/NTB scanpix

leder

2017 har uten tvil vært et utfordrende år for mange, men ved inngangen til julehelga er det grunn til å minne om at nordmenn flest har det veldig godt sammenlignet med mange andre.

Over 60 millioner mennesker er på flukt, over 20 millioner av disse er under 18 år. Ti millioner mennesker regnes som statsløse. De nektes grunnleggende rettigheter som bare en nasjonalstat tilbyr, herunder retten til skolegang, helsetjenester, sysselsetting og retten til fri bevegelse.

700–800 millioner mennesker legger seg hver dag uten å ha fått i seg nok mat. Hvert sjette barn i utviklingslandene, rundt 100 millioner personer, er underernært. Hver eneste dag dør det mennesker av malaria og tuberkulose, sykdommer som vaksine eller behandling kan holde i sjakk. Nå folk likevel dør er det fordi de ikke har penger til verken vaksine eller behandling.

På den andre side bruker verdens stater enorme summer på militær opprustning og forsvar. USA bruker over 5.000 milliarder kroner på sitt forsvar. Det tilsvarer over fire norske statsbudsjett. Mange land bruker mer enn fem prosent. Noen land, som Saudi-Arabia, bruker ti prosent. Svært få land bruker mer på u-hjelp enn på Forsvaret, og svært få land leverer 0,7 prosent av BNP til u-hjelp. Norge er ett av få land som imøtekommer målet fra FN. Norge skal opp til en prosent.

Norges fattigste er blant de øverste prosenten rikeste i verden, og de åtte rikeste i hele verden har en samlet formue som er større enn summen av formuen til halvparten av verdens fattigste. Pengene finnes, men de er skjevt fordelt.

Europa har de siste årene opplevd en migrasjonsbølge av de sjeldne som er forårsaket av krig i våre nærområder. Konflikten i Syria har vært spesielt krevende, særlig for landene rundt Middelhavet. Det er en voksende erkjennelse i Europa at løsningen på dette problemet ikke er at alle disse får adgang til Europa. Mange må hjelpes der de er. Blant annet fordi at en dollar gir langt mer hjelp når den brukes i Afrika enn når den brukes i Europa eller USA.

Vi har det veldig godt i Norge takket være fremsynte politikere som vekslet Nordsjøens realkapital til evigvarende finanskapital i oljefondet. Vi nordmenn har råd til å gi litt mer til verdens fattige, men skal vi gjøre noe som virkelig monner, må vi kreve en mer rettferdig handel. Ordene «Fair trade» og «Free trade» betyr ikke det samme. Vår kjøpekraft kan flytte «fjell». Bruk den fornuftig!


Minilederen: Konge!

Kong Harald (80) er velfortjent kåret til «Årets navn» av VG. Han gir prispengene på 50.000 kroner til Kirkens Bymisjon.

Det er jo helt konge!