Ingen hjelp fra Sanner — må ordne opp selv

Sanner ønsker ikke å ta noen beslutninger på vegne av fylkene, og mener det er deres eget ansvar å finne balansen.

Folkebladet på lederplass 20. desember 2017

REFORM – Når Stortinget har vedtatt å slå sammen bare de to nordligste fylkene, er det et minstekrav at politikerne makter å bli enige, skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Tom Benjaminsen

leder

Sammenslåingen av fylkene i nord er så fastlåst at både Troms og Finnmark ber kommunalministeren om hjelp. Men Jan Tore Sanner vender det døve øret til — og det er forståelig.

Troms og Finnmark må sannelig klare å løse denne floka selv. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (Høyre) mener det er avgjørende at Troms og Finnmark viser vilje til å komme i mål selv. Det er svaret han kommer med etter at begge fylkene har signalisert at de kan trenge hjelp fra departementet for å bli enige om viktige elementer i fylkessammenslåingen.

Sanners konklusjon er klok. Dersom de to fylkene ikke klarer å bli enige om praktiske og politiske løsninger i prosessen de nå er inne i, er de heller ikke rustet til å samarbeide senere, når grensene er endret og Troms og Finnmark er èn enhet. Det er det minste man burde forlange av voksne, rutinerte politikere. Sanner mener det er «feil å detaljstyre fra Oslo». Det er jo noe de samme politikerne som har kastet kortene i nord virkelig hater — å bli fjernstyrt fra hovedstaden. Men ikke nå, tydeligvis.

Fylkestingene i både Troms og Finnmark åpner for nye forhandlinger om fylkessammenslåingen, etter at forhandlingene tidligere ble brutt. Men samarbeidsklimaet er elendig, frontene er steile og viktige elementer gjenstår før brikkene er falt på plass. Striden står først og fremst om hvor mange medlemmer som skal være i fellesnemnda, og ikke minst om det administrative hovedsetet skal ligge i Tromsø eller Vadsø.

Forhandlingsutvalgsleder i Troms, Willy Ørnebakk (Ap), er utålmodig etter å komme i gang med nye forhandlinger. Men i Finnmark reagerer forhandlingsleder Geir Ove Bakken (Ap) på at Troms mener alt av politisk og administrativ ledelse skal ligge i Tromsø, og at Troms krever en fordeling i fellesnemnda på 18 mandater fra Troms og 11 fra Finnmark.

– Det er vanskelig å se på dette annerledes enn at vi skal være et omland til Troms, og det aksepterer vi ikke, sier Bakken til NRK, en uttalelse som vitner om hvor stor avstand det er mellom partene.

Sanner ønsker ikke å ta noen beslutninger på vegne av fylkene, og mener det er deres eget ansvar å finne balansen. Det har han selvsagt helt rett i.

At delingen av Nord-Norge ikke er fornuftig er en annen side av saken. Når Stortinget har vedtatt å slå sammen bare de to nordligste fylkene, er det et minstekrav at politikerne makter å bli enige.


Minilederen: Den nye vinen

På fire år brukte Norges idrettsforbund over ti millioner kroner på tjenester fra det profilerte rådgivingsselskapet First House.

For å få gode råd om hvilken rødvin man skal velge?