Nytenkning i norsk narkotikapolitikk

DREINING - Det dreier seg altså om en reform — med åpenbart fornuftige elementer — og ikke om noen revolusjon, slik «fri hasj»-bevegelsen har kjempet for. Det fornuftige ligger i dreiningen fra politiressurser til helseressurser overfor narkomane, skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Christer Remen

leder

Norsk narkopolitikk framstår som lite vellykket, og kroneksempelet er tetplasseringen på den dystre statistikken over overdosedødsfall i Nord-Europa.

Det er grunn til å hilse velkommen den viljen til nytenkning som nå varsles fra et flertall på Stortinget. I en innstilling som skal behandles denne uka heter det at «myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika, (endres) fra straff til hjelp, behandling og oppfølging».

Partiene som med utgjør flertallet er Ap, Høyre, Venstre, SV og MDG. De to førstnevnte presiserer at det ikke er snakk om å legalisere narkotiske stoffer, men å avkriminalisere bruk av små mengder. Så blir det opp til regjeringen å utrede og forberede omleggingen.

For ordens skyld: Det dreier seg altså om en reform — med åpenbart fornuftige elementer — og ikke om noen revolusjon, slik «fri hasj»-bevegelsen har kjempet for. Det fornuftige ligger i dreiningen fra politiressurser til helseressurser overfor narkomane. Men enkle løsninger er fortsatt ikke oppfunnet innen rusfeltet. «Hjelp, behandling og oppfølging» av narkomane er jo slett ingen ny politisk målsetting. Og blir behandlingskjeden mer effektiv om straffeelementet forsvinner?

Utallige narkomane har gått inn og ut av behandlingsinstitusjoner i årevis, noen med det ønskelige resultat, de fleste ikke. Dagens LAR-tilbud (Legemiddelassistert rehabilitering) er omdiskutert, og Nav-tilbudet oppleves i liten grad som oppfølging. Den reformen som varsles, står og faller med en kraftig opprustning av alt som kan plasseres under vignetten «hjelp». Samtidig melder det seg spørsmål om hva «oppfølging» skal innebære for brukere som ikke tilhører gatas slitne narkomane.

Hvilke signaler gir den aktuelle avkriminaliseringen til unge som prøver seg frem — og til ellers velfungerende mennesker som bruker litt av hvert på fest i helgene? Vil det senke noen terskel-høyder? Mindretallet på Stortinget, Frp, Sp og KrF, har noen innvendinger som ikke kan avfeies som moralisme, men som må med i regjeringens videre vurderinger. Dreiningen fra bøter og fengsel til hjelp og oppfølging blir en balanseøvelse — når flertallets mål ikke er å legalisere narkotika.


Minilederen: Sein vår?

Til manges glede er isbrua på Karlstad i Målselv nå åpnet.

Så får vi bare håpe at den må stenges i god tid før juni måned.