Taus radio — fortsatt store dab-hull

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

Men unntakene finnes, og de er skuffende mange.

Folkebladet på lederplass 14. desember 2017
leder

Onsdag klokka 11.11 ble radioen taus for mange i Troms og Finnmark. Enten fordi de ikke har gått til innkjøp av dab-radio, eller fordi de faktisk befinner seg i områder der dab ikke fungerer.

Isolert sett er det for ille. Det har gått fort i svingene under innføringen av dab. Så fort at mange ikke har forstått hva som har skjedd, og stiller store spørsmål ved den politiske prosessen.

Noen mener at riksrevisor Per-Kristian Foss bør se på Stortingets vedtak om å skru av FM og tune inn dab. Dab har blitt dyrt, det koster mye for forbrukerne, og skremmende mange mener at teknologien ikke er framtidas løsning likevel.

Det faktum at Norge er alene om å satse så tungt bare på dab er heller ikke betryggende. Og det avdekkes satdig områder der dab ikke fungerer. Det er faktisk slik at det i enkelte deler av landet ikke utstedes noen garanti på at dab-signalene når folket som bor der, selv om de har brukt en tusenlapp eller flere i til innkjøp av ny dab-radio, eller dab-adaptere til bilradioen.

Flere medier har dokumentert områder der radiostillheten har senket seg, enten det er på yttersida Senja, i deler av havområdene der fiskeflåten opererer, på Vannøya, på Finnmarksvidda eller andre områder i nord. At fiskere og reindriftssamer ikke får inn værmeldingen er et ankepunkt som må tas på ytterste alvor. Grep må tas for å «fylle hullene» i dab-nettet. Det er et politisk ansvar.

NRK møter kritikk for å ha vært pådriver for å innføre dab, og for å fremme egen sak som statsfinansiert monopolist. dab er et stort framskritt, radiotilbudet utvides kraftig og kvaliteten er imponerende — der dab fungerer.

Men NRK og andre dab-tilhengere har ikke evnet å lytte til kritikerne i stor nok grad. Noen av dem må trøste seg med at FM-nettet fortsatt vil fungere, og at det fylles med lokalradioer som Radio Bardufoss. Men radiolytterne som ikke tar inn dab går glipp av et univers og programtilbud som aldri har vært bredere.

Dab har passert to millioner lyttere, og i de fleste områder i landet har det gått veldig bra — og mange er strålende fornøyd. Men unntakene finnes, og de er skuffende mange. Hullene er større enn mange trodde på forhånd. Derfor bør dab-innføringen granskes og hullene tettes.


Minilederen: Nygammelt

Gibostad og omegn grendeutvalg vant Frivillighetsprisen 2017, som onsdag ble delt ut på fylkestingmøtet i Tromsø.

Hovedbegrunnelsen er kulturmiljøet som er bygd opp rundt «Gamle Gibostad».

Vi gratulerer hele Gibostad-samfunnet med en velfortjent pris. Satsingen på det gamle og historiske har gitt bygda fornyelse!