Inn fra venstre for å få innflytelse

  Foto: Trond Sandnes (tegning)

Prisen for å verne de sårbare havområdene nord, sør og vest for Andøya og Senja, er at Barentshavet bygges mer ut.

Folkebladet på lederplass 12. desember 2017
leder

I helga ble det klart at Venstre søker regjeringsmakt sammen med Fremskrittspartiet og Høyre. Det er lett å skjønne Venstres valg. Det er selvsagt bedre å ha innflytelse over politikken før den legges fram, enn bare å ta stilling til forslag andre fremmer.

Partileder Trine Skei Grande varslet i helga at et Venstre i regjering kommer til å prioritere klimapolitikk. Det kan være kimen til ytterligere spenning mellom et bilvennlig Frp og miljøavgiftsvennlig Venstre, men behøver ikke å bli det.

Markedet er i ferd med å rydde opp. Mange av de store bilprodusentene har varslet at det kommer nye elbiler med lang rekkevidde i 2019 og 2020. Elbilene kommer til å dominere nybilsalget i Norge, men dette berger som kjent ikke jordklodens utfordringer. Klimautfordringene må i all hovedsak finne sin løsning utenfor Norges grenser.

Den videre utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge vil derfor utvilsomt skape gnisninger innenfor en Venstre-influert Solberg-regjering. Høyre og Frp vil ta ut «den siste olje» både i Lofoten, Vesterålen, Senja og Barentshavet. Det vil ikke Venstre. På dette området må partene finne et kompromiss de kan leve med. Det er ingen dristig spådom at Lofoten, Vesterålen og Senja vernes, men det vil bli «gitt gass» andre steder. Særlig i Barentshavet.

Det er flere grunner til dette. Den viktigste er knyttet til olje- og gassindustriens infrastruktur i nord. Utbyggingen av Johan Castberg-feltet ble en vits for finnmarkingene. Ilandføringen til Veidnes ble droppet til fordel for et flytende produksjons- og lagringsskip til havs.

Samtidig er det ikke gjort noen betydelige funn som tilsier en rask utbygging av annen infrastruktur med påfølgende ilandføring. Derfor haster det med å gjøre nye, store funn. Det er funnet mange «pytter», men få «elefanter». «Pyttene» trenger en «elefant» for at ny infrastruktur skal bli lønnsom å bygge.

Mange tror at olje- og gassindustrien skal dø. Det er feil. Johan Castberg-prosjektet er et godt eksempel på industriens evne til omstilling. Kostnadene ved å bygge ut feltet var på 100 milliarder, men er barbert til 49 milliarder kroner. Feltet vil over sin levetid bidra med 138 milliarder kroner i inntekter til statenskassen.

Prisen for å verne de sårbare havområdene nord, sør og vest for Andøya og Senja, er at Barentshavet bygges mer ut. Det vil Venstre forsøke å argumentere imot, men de vil måtte gi seg.


Minilederen: Falsk?

Språkrådet har kåret begrepet «falske nyheter» til årets nyord.

I pressekretser mener mange at «falske nyheter» ikke eksisterer. Nyheter er nyheter. Punktum. Så her burde nok Språkrådet ha søkt gode råd før kåringen.