Oppgjør nødvendig

Også gutter får sin livsutfoldelse — og sine liv — snevret inn

Folkebladet på lederplass 6. desember 2017

RÅDGIVNING – At minoritetsungdommer — av begge kjønn — oppsøker rådgivningstjenesten er et godt tegn, skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

leder

Mange unge kvinner med innvandrerbakgrunn har stått fram med sine historier om undertrykkelse og sosial kontroll i familiens regi. Det er prisverdig — og helt nødvendig — med mer åpenhet rundt dette problemet. I slike sammenhenger fremstår gjerne brødre, og andre unge menn, som utøvere av den skam- og æreskulturen som ligger bak kontrollsystemet. Det kan være alt fra sladring til mer håndfaste virkemidler, på oppdrag fra foreldre, som igjen frykter for familiens ære innen sine respektive miljøer. Bildet er kjent. Men hva med guttenes situasjon? Integrerings- og mangfoldsdirektoratet dreier nå søkelyset også i den retningen.

På NRK mandag fremholdt direktør Libe Rieber Mohn at gutter med minoritetsbakgrunn må få mer oppmerksomhet — fordi mange av dem lever med de samme kulturelt betingede problemene som jentene. Rådgivere på skoler rundt om i landet har kunnet fortelle om gutter som ikke får lov å delta på helt normale fritidsaktiviteter, som ikke får bestemme sitt eget yrkesvalg, som ikke tør fortelle om kjærester fordi foreldrene har avtalt giftermål i hjemlandet for å sikre seg en lydig svigerdatter. Også gutter får sin livsutfoldelse — og sine liv — snevret inn.

Regjeringen har lansert en handlingsplan mot slike former for undertrykkelse, en plan hvor tittelen nettopp er «Retten til å bestemme over eget liv.» Men planen møter noen motkrefter. Dette er krefter innen mangfoldet som er et hinder for integrering. At minoritetsungdommer — av begge kjønn — oppsøker rådgivningstjenesten er et godt tegn. Og åpenhet rundt problemene, er en forutsetning for å løse dem. Et «ungdomsopprør», med begge kjønn representert, har tvunget seg fram.

En hovedstrategi fra samfunnets side, må være å få foreldrene i tale. Begge foreldre. I samtaler som er basert på tillit, og som derfor ikke bare tar sikte på å formidle i norske verdier og hva som er uakseptable holdninger, men som også gir en informasjon om blant annet skolens hjelpeapparatet — med rådgivere og helsesøstre — og om bistand for bekymrede foreldre. Gutter som trenger, og oppsøker, hjelp må ikke gå under radaren. For å ta ett eksempel fra NRK-reportasjen: Ingen skal behøve å frykte juling når man kommer hjem med karakterboken i Norge i 2017.


Minilederen: Pokaler og juveler

Cup-mester Aleksander Melgalvis (28) dekket «kronjuvelene» med kongepokalen etter søndagens feiring av cupfinaleseieren mot Sarpsborg 08.

En skikkelig royal feiring med andre ord.