Oslo er ikke svaret på alt

Det finnes allerede mange gode eksempler på at statlige virksomheter kan fungere svært godt i mindre byer og regionsentre

Folkebladet på lederplass 5. desember 2017

FLYTTING – Nå tar Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til orde for å flytte etater og direktorater ut i distriktene. Det er klokt, skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Trond Sandnes

leder

Hovedstaden flommer over av offentlige arbeidsplasser. Nå tar Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til orde for å flytte etater og direktorater ut i distriktene. Det er klokt.

Like klokt er det ikke å flytte ansatte i store direktorater til de minste kommunene, slik Slagsvold Vedum synes å mene. Men byer og regionsentre som Finnsnes, Alta, Narvik og Harstad bør være aktuelle steder for å plassere statlige etater.

Statlige arbeidsplasser bør i mye større grad enn i dag kunne spres geografisk. Oslo er ikke svaret på alt når det handler om viktige statsfunksjoner. I dagens teknologiske verden er det ingenting som hindrer ansatte å kommunisere godt både eksternt og internt, enten du har kontorplass i Oslo, på Finnsnes eller i Vadsø.

Avisa Klassekampen har påvist at staten legger ned arbeidsplasser i hopetall i de små kommunene. De siste 12 årene har den statlige sysselsettingen i de minste kommunene gått ned med åtte prosent i gjennomsnitt, viser tall Klassekamampen har analysert. Kommunene får ikke bare lavere sysselsetting, også tjenestetilbudet forringes. Det er dette Sp-lederen vil gjøre noe med.

Slagsvold Vedum kan støtte seg på Framtidsbarometeret til Kommunal Rapport, hvor det framgår at de minste kommunene kan vente seg reduserte inntekter og større utgifter i årene framover. Årsaken er at det blir flere pensjonister i småkommunene, og færre yrkesaktive innbyggere. På sikt kan det ødelegge småkommunenes økonomi.

Men løsningen er neppe å spre statlige arbeidsplasser tynt ut over hele landet, også i de aller minste kommunene. Det kan gå på bekostning av pris og kvalitet. Større enheter gir ofte bedre faglige miljøer, og billigere tjenester. Men det betyr ikke at alt skal legges til Oslo, Bergen og Trondheim. Tjenestene og fagmiljøene kan være svært gode selv om de ikke er lokalisert til de store byene. At statlige tjenester spres geografisk, hindrer dessuten at politisk og byråkratisk makt konsentrerer seg i byene.

Tidligere i år fikk Venstre gjennomslag på Stortinget for en formulering om at «lokalisering skal særlig vurderes i nye regionsentre, også utenom de store byene». Det finnes allerede mange gode eksempler på at statlige virksomheter kan fungere svært godt i mindre byer og regionsentre. Derfor kan både Senterpartiet og Venstres distriktsvennlige tankegods være positivt og framtidsrettet — og komme distrikts-Norge til gode.


Minilederen: Sør-gelig

Kystverket mener at et senter for oljevernberedskap for Arktis bør legges til Horten.

Sjelden har fristelsen vært større for å skrive om Rolf Jakobsens dikt «Nord»: Det er langt dette landet. Det meste er sør.