Frivillig innsats — gull verdt for folkehelsa

Ildsjeler finnes det heldigvis mange av i vår region, og det er gledelig å se at svært mange, og flere enn noensinne, gir seg trim og trening i vold.

Folkebladet på lederplass 4. desember 2017

FRIVILLIG - Vi har mange fantastiske frivillig baserte tiltak for den alminnelige folkehelsa i vår region, først og fremst i regi av alle idrettslagene. Men i tillegg til aktiv idrett har vi viktige bidrag — innen eksempelvis toppturer og tilrettelegging for fjellvandring og turer i skog og mark, skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Bjarte Hollevik

leder

Tirsdag 5. desember er det frivillighetsdagen. En dag for å hedre alle frivillige i Norge og takke for en formidabel innsats.

Ifølge Frivillighet Norge deltar 61 prosent av befolkningen i landet i en frivillig organisasjon. Denne arbeidsinnsats tilsvarer 147.800 fulltids årsverk. Utrolig, men sant!

Dugnadsånden står sterkt i Norge. Vi bidrar med stolthet og godfølelse for fellesskapet, og elsker å stå sammen for å skape tilbud og aktiviteter. Med all mulig grunn kan vi være stolte av det vi får til, enten det handler om trim og trivsel, konserter, besøkstjeneste, velforeninger eller annet veldedighetsarbeid.

Ikke minst innen idrett og trim er frivillig innsats gull verdt. Folks alminnelige helsetilstand har enorm betydning for velferdssamfunnet, og hvor mye penger staten Norge må bruke på helse- og sosialbudsjettet.

Selv om den enkeltes veivalg er en betydelig ingrediens i folkehelsa, er storsamfunnets tilrettelegging for egeninnsats én av nøklene til suksess. Men uheldigvis kan folkehelsetiltak, i en stram budsjettsituasjon der til og med noen må-poster går med i dragsuget, fort havne i den urealiserte bør-haugen.

Da er det godt vi har lag og foreninger. Frivillige som legger ned timevis hver eneste uke for sin hobby, idrett eller annen lidenskap. De bidrar til både fysisk og mental folkehelse. For barn og unge, for seg selv, for eldre. Trolig kan ikke verdien av dette frivillige arbeidet verdsettes i kroner og øre. Men vi snakker om enorme summer.

Vi har mange fantastiske frivillig baserte tiltak for den alminnelige folkehelsa i vår region, først og fremst i regi av alle idrettslagene. Men i tillegg til aktiv idrett har vi viktige bidrag — innen eksempelvis toppturer og tilrettelegging for fjellvandring og turer i skog og mark.

Ildsjeler finnes det heldigvis mange av i vår region, og det er gledelig å se at svært mange, og flere enn noensinne, gir seg trim og trening i vold.

Det er likefullt viktig at politikerne ser verdien og prioriterer støtte og bidrag til ulike frivillige tiltak, enten det er i regi av lag og foreninger eller frittstående ildjsler. Det gir mye folkehelse for pengene. Og det gir inspirasjon til ytterligere innsats blant de som bidrar til nesten 150.000 årsverk i frivillig innsats i dugnadslandet Norge!


Minilederen: Blakk

Omsetningen under årets «Black friday» knuste alle tidligere rekorder, melder hovedorganisasjonen Virke.

Så ble det altså blakk fredag for svært mange nordmenn.