Nav må være tilgjengelig

Nav må aldri bli en nett- og telefontjeneste

Folkebladet på lederplass 1. desember 2017

FÆRRE ANSATTE – Det er grunn til å tro at færre kontorer vil gi færre ansatte og økt utilgjengelighet, skriver Folkebladet på lederplass. 

leder

Nav har ikke fungert slik målet var, den gangen man samlet daværende Aetat og Trygdeetaten under ett tak. Politikerne er — uavhengig av parti — ganske samstemt om dette. Etaten har blant «folk flest» fått et rykte for å være lite medmenneskelig, utilgjengelig og treg. Man skal være bra frisk for å være syk, er omkvedet. Om det er rettferdig er et annet spørsmål.

Nav er i gang med å reformere. De aller første lekkasjene fra arbeidet tyder på at man skal fjerne kontorene ytterst, og så samle seg om kraftssenter midt i regionene.

Er det riktig retning å gå? Slike sentre vil åpenbart bety flere brukere, altså fare for økte køer allerede i førstelinjetjenesten. Og det vil bety økt reisetid, køtid og telefonkøtid. Det er øvelser Nav-brukere ikke trenger. Hele målet bør vel være økt tilgjengelighet?

Regiondirektør for Nav i Troms, Grete Kristoffersen, har bekreftet at de ser på kontorstrukturen. Og Kristoffersen later til å ha være tilhenger av at større er bedre. Argumentet er at det vil gi bedre kompetanse ved kontorene. Det er naturligvis delvis relevant, men til syvende og sist har vi ikke Nav-kontor for de Nav-ansattes skyld. Vi har en slik tjeneste for brukerne, og da er det utrolig smart å tilrettelegge tjeneste for dem og være mest mulig tilgjengelig og løsningsorientert.

Og så er det jo heller ikke kompetansen blant de ansatte Nav-brukerne kritiserer i størst grad. Undersøkelser viser at de etterspør tempo og kortere køer. Hvordan Nav-direktører skal overbevise Hvermannsen om at større enheter vil bedre disse utfordringene, blir en spennende øvelse å være vitne til.

Nå frykter lokale Nav-ledere at kontoret de bestyrer legges ned. Det er en naturlig reaksjon. Å støtte reformer som har klare mål om bedre tjenester for pengene er fornuftig, men hele tiden må basisen og målet være at lokale strukturer skal bestå, eller at lokalt tilbud skal forbedres.

I Nav-tilfellet er det vanskelig å bli overbevist om at det vil skje. Det er grunn til å tro at færre kontorer vil gi færre ansatte og økt utilgjengelighet. Nav må aldri bli en nett- og telefontjeneste, men en tjeneste for tilstedeværelse og medmenneskelighet!


Minilederen: Sølv

Fiskeriminister Per Sandberg sier at redusert fiske etter småsild vil føre til en sterk bestand som kan bidra til et rikt sildefiske i årene som kommer. - Vi må sørge for at arvesølvet ikke fiskes opp, sier Sandberg i en pressemelding.

Han mener vel havets sølv?