Fraværet går ned — prisen for høy?

Vi har valgt riktig retning for den videregående skole

Folkebladet på lederplass 23. november 2017

EVALUERE – Når treårsperioden er over må man selvsagt evaluere og forske på konsekvenser, skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

leder

Fraværet i videregående skole går merkbart ned. Politikerne jubler, mens elevorganisasjonen sier prisen er for høy.

Utdanningsdirektoratet presenterte mandag de første tallene i evalueringen av de treårige prøveprosjeket for å gå ned fraværet. Antall fraværstimer har gått ned 25 prosent i landet som helhet, mens antall fraværsdager er redusert med hele 40 prosent. I Troms har dagsfraværet gått ned med hele 50 prosent. Det indikerer at prosjektet har vært svært vellykket. Mildt sagt.

I vår vedtok flertallet på Stortinget å sette grensen for ureglementert fravær ved ti prosent — med mulighet for skjønn opp til 15 prosent. Allerede kan vi oppsummere at første halvår har vært vellykket, og utdanningsdrektoratet mener til og med at fravær kan ha vært underrapport før innstramningen, og at den reelle nedgangen dermed er enda større.

Verdt å merke seg er at nedgangen er sterkest der problemet har vært størst, nemlig på yrkesfag. I totalbildet er fraværet nesten halvert i den elevgruppen som var mest borte fra skolen, og også frafallet viser en liten nedgang.

Men fortsatt er motstanden mot fraværsreglene til stede. Mens stortingsrepresentant Kent Gudmundsen fra Troms Høyre jubler og ser dette som et endelig bevis på at det politiske grepet virker, mener Eline Svendsen fra Senja, leder i Elevorganisasjonen i Troms, at reglene går for mye ut over elevene. Hun mener noen trolig går syk på skolen eller bruker mer penger til legeerklæringer. Hun mener også det er ille at fraværsreglene praktiseres ulike på forskjellige skoler.

Elevorganisasjonen mener at oppfølging av enkeltelever er viktig. Men da er det jo en forutsetning at elevene er til stede.Dårlig frammøte betyr ofte at lærestoff må gjentas, og progresjonen i undervisningen stopper opp. En av skolens viktigste oppgaver med å forberede de unge til arbeidslivets krav. Når fraværet nå går ned og flere «strekker seg» for å møte opp, er det et viktig bidrag til å forberede elevene på hva som møter dem senere i livet.

Når treårsperioden er over må man selvsagt evaluere og forske på konsekvenser. Men motstanderne av fraværsreglene har hittil til gode å komme med holdbare alternativer. At det er negative sider med fraværsreglene er det neppe tvil om, men de foreløpige tallene forteller at vi har valgt riktig retning for den videregående skole i kampen mot fravær og frafall.


Minilederen: Konk

Utestedet Pinne på Finnsnes er konkurs.

Da er det bare å håpe på at noen gir full pinne for å få åpnet stengte dører.